Kvadráty: 6247
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phycosoma inornatum Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 2 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 4 0 4
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 4 3 0 3
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 3 3 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 1 0 3
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 4 0 5
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy