Kvadráty: 6247
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 5x 3x 8x
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 2x 2x
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 2x 2x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 4x 4x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (60 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 4 3 0 3
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 3 3 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 1 0 3
Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019