Kvadráty: 5752 7068 6947 5770 6176 6464 5669 6566 6855 6477 5641 5642 6060 5868 6370 6563 5969 5053 6374 6553 6059 5560 6175 6769 6973 6542 5458 6974 6548 6659 5861 6378 6463 6645 7167 5753 5350 6455 5942 5359 6471 6747 6161 5460 5461 6450 5256 7255 5052 6265 6657 6144 6851 5952 6466 7151 6953 5363 6449 6567 6355 6360 6351 6971 7352 5554 6068 6442 5768 6755 6164 5959 5662 5543 6760 5544 7252 5353 6064 6159 7168 5743 5255 5742 5741 6764 6562 6065 6547 5661 5759 5456 6169 6146 5953 6274 5957 5769 6458 6670 6666 6173 7047 5542 5451 7046 6242 6745 7154 5940 6177 5965 7350 6848 6262 5361 6970 6475 5550 5967 6667 5841 5950 6443 5853 6364 6551 6264 6362 6070 7058 7053 6955 7249 5462 6050 5840 5867 6261 7065 6444 5248 5549 7253 5259 6846 6275 6672 5762 5455 5155 5961 6376 5556 6365 5357 5257 6266 6956 5360 6062 5347 6750 6247 6574 6053 5966 5954 5862 5457 5660 5964 7351 6446 6258 6344 5348 5852 6162 7248 6465 6469 6965 6845 7160 6655 6246 6656 5858 6746 6058 5154 6051 6748 6155 6054 6749 6856 5668 6074 5960 6245 6359 5153 5944 6347 5254 5644 6470 6055 6865 7052 5251 5863 6276 7055 6361 5860 6251 5446 5247 6556 6042 5755 6664 6467 6154 5652 5664 6067 7062 6650 6561 5855 5659 6277 6069 5951 5358 7148 5546 5651 5865 6549 6363 6460 5258 5355 5643 6860 6369 6649 6758 6658 6560 6249 6559 6165 5751 6757 5948 6946 5750 5744 5454 6151 6454 7149 7069 6651 5839 5563 6174 6957 6751 6367 5842 5745 5152 6660 5356 6348 6958 6166 5354 6474 5253 5869 5156 5260 7261 6968 6368 6673 6866 6967 6674 6479 7162 6569 7266 6669 6772 7050 5545 7354 7059 6044 5845 6959 5653 7251 6756 6858 7250 7169 6571 7171 7071 6350 7353 6241 6340 7165 5249 5453 5553 6171 5552 6644 5764 7451 5250 6555 6256 6456 6558 6357 5548 6872 6557 5541 6874 6572 6773 6358 6153 5445 5555 6273 6663 5655 7072 6272 5958 5854 6461 6759 6152 7161 5547 6260 6160 6661 5667 5949 5849 5947 5761 6259 5763 5758 5449 7155 7054 6954 6854 5848 6048 6863 6457 6462 6753 6049 5749 6766 6349 6149 7048
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 13× 14× 380× 503× 910×

Araneus quadratus Clerck, 1757

České jménokřižák čtyřskvrnný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy910 nálezů, 389 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
PopisBěžný druh křižáka vyskytující se na lučních biotopech. Momentálně probíhá mapování tohoto druhu. Děkujeme za Vaše nálezy.
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (907 použitých nálezů)
Araneus quadratus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování162019
Fotografie366075382
Smyk76132157170
Individuální sběr331027496
Vysavač1402
Neurčeno65515180
Zemní past625632
Prosev912416
Sklepávání13710
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (908 použitých nálezů)
Araneus quadratus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy0101
Suché louky4181217
Mezofilní louky534836
Zahradnicky utvářené zahrady a parky433034
Okraje silnic244043
Paseky21608
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin21236
Vlhké lesní lemy1647
Vnější stěny budov417021
Mokré louky301172153
Ostatní pole0707
Interiéry budov39012
Bylinné porosty břehů1653432
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0123
Ruderály117114
Rašeliniště8332037
Zahrady264062
Lesní okraje221111
Louky923126132
Úhory22539
Výsadby listnáčů0813
Porosty borůvek0604
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Ovocné sady s luční vegetací3707
Jeskyně0101
Horské smrčiny1536
Písčiny0011
Neurčeno8010610217
Skalní stepi na vápenci1524
Lesní cesta0202
Kamenolomy0177
Vřesoviště nižších poloh0032
Travnaté stepi0011
Ostřicové porosty stojatých vod54611
Močály9243431
Louky a pastviny51546
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1144
Lužní lesy nížin0202
Slaniska0011
Pastviny0012
Luční ostřicové mokřady6215317
Xerotermní travinobylinná společenstva6447
Rašelinné bory0102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Horské bučiny1102
Mokřadní vrbiny0101
Kamenité suti nižších poloh0011
Horské biotopy0011
Mokřadní olšiny0201
Reliktní bory na skalách0172
Břehy tekoucích vod0101
Skalní a suťové biotopy0101
Výsadby jehličnanů6726
Suché křoviny1212
Bučiny nižších poloh0101
Pozemní komunikace6561
Haldy a výsypky0101
Dubohabřiny0101
Lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy