Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 13x 14x 380x 206x 613x

Araneus quadratus Clerck, 1757

České jménokřižák čtyřskvrnný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy613 nálezů, 238 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (434 použitých nálezů)
Araneus quadratus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie81654136
Pozorování021010
Individuální sběr32987190
Smyk75128129141
Zemní past424631
Prosev912416
Sklepávání13710
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (399 použitých nálezů)
Araneus quadratus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady116017
Lesní okraje1616
vnější stěny budov0303
Louky511626108
Polní cesta0303
okraje silnic0606
Bylinné porosty na březích potoků a řek111737
Vlhké louky28422045
Rašeliniště a slatiniště317814
Parky2102
interiéry budov1203
Skalní stepi na vápencových podkladech1524
Luční úhory21337
Lesní cesta0101
Louky a pastviny51546
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů2002
paseky1001
mezofilní louky0011
Močály9243130
Porosty vysokých ostřic54410
Xerotermy na jiných podkladech371115
Bylinný lem lesa0143
Slatiniště6215317
Přechodová rašeliniště2345
Vrchoviště312010
Xerotermní travinobylinná společenstva6447
Kamenolom0166
Rašelinné březiny a bory0102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Horské smrčiny0312
Horské buko-jedlové lesy1102
Kosodřevina0101
Kamenité sutě0011
Pastviny0011
Ovocné sady3205
Horské biotopy0011
Pole0101
Bažinné olšiny0201
Rákosiny, orobincové porosty1133
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Reliktní bory na skalních podkladech0172
Břehy tekoucích vod0101
Skalní a suťové biotopy0101
Mezofilní louky0164
Smrkové monokultury4525
Urbánní biotopy01207
Lesní paseky0303
Křoviny a skupiny stromů mimo les1212
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0402
Květnaté bučiny0101
Kultury listnáčů0212
Pozemní komunikace6561
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1123
Haldy a výsypky0101
Kultury jehličnanů2201
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy