Kvadráty: 7059
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy