Kvadráty: 7059
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019