Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 6x 242x 94x 352x

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)

České jménoslíďák křovinný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy352 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (243 použitých nálezů)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr116351448
Fotografie1001
Zemní past453153100182
Žlutá miska0101
Smyk3304
Prosev34715
Sklepávání2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (191 použitých nálezů)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní paseky345213
Křoviny a skupiny stromů mimo les2302
suché křoviny2001
Xerotermní travinobylinná společenstva3113515
suché louky5501
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy13518
Louky0112
Xerotermy na jiných podkladech94291327
Reliktní bory na skalních podkladech3112
Cesty, silnice0011
Lesní okraje245520
Bylinný lem lesa7805
Haldy a výsypky0001
Pískovna1102
Louky a pastviny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou205010
Kamenolom20415
Skalní stepi na vápencových podkladech1081107
Slaniska00191
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4010318
Acidofilní bory8906
Mezofilní louky1001
Ovocné sady442303
Kultury jehličnanů2002
Vlhké louky12206
Ruderály6302
Slatiniště0101
Smrkové monokultury1203
Kamenité sutě0101
Trnkové křoviny2002
Pole2003
Urbánní biotopy2001
Luční úhory8528
Lesní cesta29201
Polní meze2001
Kultury listnáčů1001
Polní úhory01304
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3502
Borové monokultury0101
 SamciSamiceMláďataNálezy