Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 6x 242x 85x 343x

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)

České jménoslíďák křovinný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy343 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2010
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (238 použitých nálezů)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska0101
Zemní past451151100181
Smyk3304
Individuální sběr113341445
Prosev34715
Sklepávání2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (186 použitých nálezů)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché louky5501
Xerotermní travinobylinná společenstva3112514
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy13518
Louky0112
Xerotermy na jiných podkladech94291327
Reliktní bory na skalních podkladech3112
Cesty, silnice0011
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Lesní okraje245520
Bylinný lem lesa7805
Haldy a výsypky0001
Pískovna1102
Louky a pastviny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou205010
Kamenolom20415
Skalní stepi na vápencových podkladech1081107
Slaniska00191
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4010318
Acidofilní bory8906
Mezofilní louky1001
Ovocné sady442303
Kultury jehličnanů2002
Vlhké louky12206
Ruderály6302
Slatiniště0101
Lesní paseky325211
Smrkové monokultury1203
Kamenité sutě0101
Trnkové křoviny2002
Pole2003
Urbánní biotopy2001
Luční úhory8528
Lesní cesta29201
Polní meze2001
Kultury listnáčů1001
Polní úhory01304
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3502
Borové monokultury0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020