Kvadráty: 7252
  Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 7x 7x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 5x 5x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 13x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 16x 16x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 13x 13x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 2x 2x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 10x 10x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 16x 16x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 9x 9x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (172 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 18 5 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 31 7 0 9
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 63 12 0 7
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 90 6 8 9
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 1 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 21 4 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 152 83 2 13
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 17 20 0 16
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 13 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 20 12 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 1 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 116 28 0 11
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 7 2 7 5
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 11 3 4 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 6 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 163 32 14 13
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 8 4 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 35 4 2 8
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 99 16 0 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 74 29 0 16
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 40 2 0 9
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 6 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (172 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 46 12 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 2 5 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 11 3 4 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 6 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 36 6 6 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 25 3 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 68 10 0 3
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 85 13 2 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 13 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 13 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 1 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 17 6 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 10 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 60 13 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 2 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 2 4 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 1 2 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 18 5 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 11 2 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 6 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 28 9 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 10 0 0 3
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 15 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 75 4 8 4
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 16 3 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 24 13 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 8 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 7 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 8 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 5 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 6 2 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 7 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 8 3 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 5 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 25 2 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 46 62 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 8 4 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 44 8 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 121 24 4 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy