Kvadráty: 7252
  Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 18x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 14x 14x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 18x
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 9x 9x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 25x 25x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 31x 31x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 16x 16x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 22x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 8x 8x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 26x 26x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 4x 4x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 16x 16x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 20x 20x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 32x 32x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 18x 18x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (172 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 18 5 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 31 7 0 9
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 63 12 0 7
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 90 6 8 9
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 1 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 21 4 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 152 83 2 13
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 17 20 0 16
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 13 0 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 20 12 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 1 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 116 28 0 11
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 7 2 7 5
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 11 3 4 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 6 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 163 32 14 13
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 8 4 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 35 4 2 8
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 99 16 0 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 74 29 0 16
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 40 2 0 9
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 6 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (172 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 46 12 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 2 5 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 11 3 4 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 6 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 36 6 6 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 25 3 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 68 10 0 3
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 85 13 2 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 13 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 13 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 1 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 17 6 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 10 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 60 13 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 2 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 2 4 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 1 2 3
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 18 5 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 11 2 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 6 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 28 9 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 10 0 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 15 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 75 4 8 4
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 16 3 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 24 13 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 8 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 7 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 8 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 4 5 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 6 2 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 7 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 8 3 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 5 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 25 2 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 46 62 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 8 4 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 44 8 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 121 24 4 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019