Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 7x 16x 2266x 269x 2558x

Trochosa terricola Thorell, 1856

České jménoslíďák zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2558 nálezů, 243 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Vlastimil Růžička, Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2211 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6447284212471915
Žlutá miska1001
Individuální sběr16513824113
Smyk11343034
Prosev6734226
Sklepávání5534212
Eklektor5177428110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2012 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny0201
mezofilní louky1101
výsadby listnáčů1131
Lesy1731617737368
Lesní okraje7339755
Kamenolom51121119
Skalní stepi na vápencových podkladech6852132
Pískovna301309
Pískovcová skalní města4218015
Xerotermy na jiných podkladech41119551111
Porosty vysokých ostřic17604
Vrchoviště7834021
Rašeliniště a slatiniště11272042
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy31415112132
Xerotermní travinobylinná společenstva9078465
Kamenité sutě3412033
Skály nižších a středních výšek6205
Horské buko-jedlové lesy2003
Kultury jehličnanů89321049
Rašelinné březiny a bory85935537
Acidofilní bukové bučiny5118024
Suťové a roklinové lesy11209
Přechodová rašeliniště25709
Rákosiny, orobincové porosty284011
Křoviny a skupiny stromů mimo les7924128
Reliktní bory na skalních podkladech7046325
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou13756349
Ovocné sady6247042
Skupiny stromů, remízky < 1 ha77486410
Horské smrčiny3403
Bažinné olšiny5112027
Bylinný lem lesa1001
Podmáčené smrčiny1203
Kosodřevina0201
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5105
Květnaté bučiny6919019
Písečné přesypy18861215
Cesty, silnice1001
Louky397037
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3242612477
Smrkové monokultury461195151126
Borové monokultury163411349
Močály134010
Štěrkové lavice2003
Haldy a výsypky96019
Louky a pastviny7305
Vlhké louky9320038
Slatiniště9050014
Přirozené lesy11262042
Lužní lesy12509
Pole18209
Kulturní lesy30310718945
Křovinatý plášť lesa0101
Kultury listnáčů1273909
Polní meze6435117
Stojaté a pomalu tekoucí vody28803
Přirozené smrčiny (bory a březiny)16307
Lesní paseky10046156
Břehy tekoucích vod114712
Acidofilní bory216120461
Floristicky pestré křoviny0203
Mezofilní louky4220016
Ruderály142508
Polní biotopy9003
Trnkové křoviny26808
Bylinné porosty na březích potoků a řek29606
Pastviny30203
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Kácené vrbové křoviny5103
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod3001
Železniční náspy1001
Luční úhory6219010
Lesní cesta4002
Polní cesta1001
Vnější stěny budov1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu3401
Polní úhory162405
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Urbánní biotopy1302
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020