Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 16× 2266× 324× 2613×

Trochosa terricola Thorell, 1856

České jménoslíďák zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2613 nálezů, 277 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1350

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2613 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr17515127127
Prosev6740329
Zemní past6526292312471943
Žlutá miska1102
Nárazová past0001
Neurčeno51321410355
Smyk11343034
Sklepávání5534212
Eklektor5177428110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2613 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky41119651113
Výsadby listnáčů12953313
Reliktní bory na skalách7046727
Lesy1732617737369
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3215011
Neurčeno858463359553
Mezofilní louky4422019
Kamenolomy52121120
Dubohabřiny112846417
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7602
Mokré louky9420040
Výsadby jehličnanů1018378363272
Lužní lesy nížin2516015
Suťové a roklinové lesy124012
Suché lesní lemy2002
Vřesoviště nižších poloh2001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7606
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny6104
Vlhké doubravy0101
Bučiny nižších poloh12137044
Kukuřičná pole6502
Paseky10557158
Horské bučiny3004
Luční ostřicové mokřady9656016
Rašelinné bory85935538
Lesní okraje7339755
Skalní stepi na vápenci6852132
Stinné skály nižších poloh4820020
Ostřicové porosty stojatých vod17604
Rašeliniště215113072
Suché doubravy31715412134
Xerotermní travinobylinná společenstva9078465
Kamenité suti nižších poloh3412033
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod284011
Suché křoviny10535140
Porosty borůvek13756349
Ovocné sady s luční vegetací6247042
Horské smrčiny197010
Mokřadní olšiny5112027
Vlhké lesní lemy1001
Podmáčené smrčiny1203
Mokřadní vrbiny0201
Písčiny18861215
Okraje silnic1001
Louky397037
Lesostepní doubravy3242612477
Močály134010
Štěrkové břehy řek2003
Haldy a výsypky96019
Louky a pastviny7305
Přirozené lesy11262042
Ostatní pole192010
Pastviny9437120
Stojaté a pomalu tekoucí vody28803
Břehy tekoucích vod114712
Acidofilní bory216120461
Ruderály1528010
Polní biotopy9003
Bylinné porosty břehů29606
Písčité břehy3001
Železniční náspy1001
Úhory7843015
Lesní cesta4002
Vnější stěny budov1001
Horská vřesoviště3401
 SamciSamiceMláďataNálezy