Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 7x 16x 2266x 281x 2570x

Trochosa terricola Thorell, 1856

České jménoslíďák zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2570 nálezů, 245 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2216 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev6736227
Individuální sběr16613824114
Zemní past6455285312471918
Žlutá miska1001
Smyk11343034
Sklepávání5534212
Eklektor5177428110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2017 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kultury listnáčů12741010
Lesy1732617737369
Mezofilní louky4321017
Lužní lesy1710010
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7606
Suťové lesy0201
mezofilní louky1101
výsadby listnáčů1131
Lesní okraje7339755
Kamenolom51121119
Skalní stepi na vápencových podkladech6852132
Pískovna301309
Pískovcová skalní města4218015
Xerotermy na jiných podkladech41119551111
Porosty vysokých ostřic17604
Vrchoviště7834021
Rašeliniště a slatiniště11272042
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy31415112132
Xerotermní travinobylinná společenstva9078465
Kamenité sutě3412033
Skály nižších a středních výšek6205
Horské buko-jedlové lesy2003
Kultury jehličnanů89321049
Rašelinné březiny a bory85935537
Acidofilní bukové bučiny5118024
Suťové a roklinové lesy11209
Přechodová rašeliniště25709
Rákosiny, orobincové porosty284011
Křoviny a skupiny stromů mimo les7924128
Reliktní bory na skalních podkladech7046325
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou13756349
Ovocné sady6247042
Skupiny stromů, remízky < 1 ha77486410
Horské smrčiny3403
Bažinné olšiny5112027
Bylinný lem lesa1001
Podmáčené smrčiny1203
Kosodřevina0201
Květnaté bučiny6919019
Písečné přesypy18861215
Cesty, silnice1001
Louky397037
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3242612477
Smrkové monokultury461195151126
Borové monokultury163411349
Močály134010
Štěrkové lavice2003
Haldy a výsypky96019
Louky a pastviny7305
Vlhké louky9320038
Slatiniště9050014
Přirozené lesy11262042
Pole18209
Kulturní lesy30310718945
Křovinatý plášť lesa0101
Polní meze6435117
Stojaté a pomalu tekoucí vody28803
Přirozené smrčiny (bory a březiny)16307
Lesní paseky10046156
Břehy tekoucích vod114712
Acidofilní bory216120461
Floristicky pestré křoviny0203
Ruderály142508
Polní biotopy9003
Trnkové křoviny26808
Bylinné porosty na březích potoků a řek29606
Pastviny30203
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Kácené vrbové křoviny5103
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod3001
Železniční náspy1001
Luční úhory6219010
Lesní cesta4002
Polní cesta1001
Vnější stěny budov1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu3401
Polní úhory162405
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Urbánní biotopy1302
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3302
 SamciSamiceMláďataNálezy