Kvadráty: 6574 6575 5852 6666 6567 6674 6774 6271 6371 5871 7069 5866 6069 6471 6370 6373 6264 6367 6576 6274 6161 7162 6472 6268 7166 5457 5756 5656 6570 5360 5156 5157 5158 6159 5456 5359 5966 5958 5867 5868 5755 5258 7151 7161 6267 6050 7072 6972 6872 6670 6473 6477 6847 5254 6676 6275 5154 6662 6162 6465 5862 5853 6073 6175 6369 6873 6974 6973 6573 5959 6475 6474 6076 5358 5355 5255 6048 6378 7066 6874 6075 6377 5843 5557 6052 5357 5661 5363 5969 6366 6441 6766 6448 6675 6266 6167 7261 7266 5248 6764 6569 7060 6953 6463 6669 6954 7154 6751 6952 7053 7155 6458 7067 7350 5746 5353 6957 5942 5842 6659 6375 6071 7059 7050 5664 7170 7171 7172 7251 5751 5860 6654 6756 6450 6770 6858 6869 6771 6054 7250 6049 5948 5651 5850 7073 6946 5462 7071 6551 6673 6051 6143 6970 7063 7165 7065 6968 6867 5869 7052 7051 7152 5949 6963 6964 5653 5249 7367 5446 5347 5250 5961 5452 5453 5552 5953 5544 7351 7451 5352 5151 5253 5644 5641 5951 5861 6765 7057 6147 5553 6246 6747 5962 5663 5545 5150 5562 6555 5762 5865 7163 6053 5952 6152 5350 5769 5445 6757 6347 6273 5841 5742 5954 5555 5463 5362 6663 5745 6562 5548 6956 6660 6272 5349 6361 5854 7160 5764 5754 6354 6355 5455 6863 5354 5454 5252 5655 6070 6860 5669 7055 6955 6558 5668 6141 6758 5768 5667 6160 6260 6749 6153 6476 6148 6849 6549 5849 5848 6850 5950 5770 5567 6047 5947 6343 6241 6349 6848 5448 7252 6250 6748 5556 6456 6568 5863 5858 6852 5963 5543 5643 6063 5747 5450 6753 6372 5449 5864 5447 5752 7048 6854 6259 5955 6068 6252 5361 5464 5759 6545 6451 5749 6548 6544 6566 6645 5758 6374 5857 7054 5840 5753 5652 6947 6845 5461 6457 6557 6865 6650 6864
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 16× 2269× 618× 2910×

Trochosa terricola Thorell, 1856

České jménoslíďák zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2910 nálezů, 321 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2909 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6999316312472233
Individuální sběr17515327129
Prosev6842332
Žlutá miska1102
Smyk11344035
Nárazová past0001
Neurčeno51321410355
Sklepávání5534212
Eklektor5177428110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2910 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy35048
Horské smrčiny238013
Okraje silnic1102
Paseky10960161
Mokřady122016
Lesostepní doubravy3272642478
Suché louky41219651117
Louky54044
Travnaté stepi0102
Lužní lesy nížin12016029
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod295012
Neurčeno1125683359683
Suťové a roklinové lesy414018
Kamenolomy53131122
Kosodřevina0002
Mokré louky9620041
Bučiny nižších poloh12539047
Mezofilní louky6522022
Výsadby listnáčů12953313
Rašeliniště218113077
Zahradnicky utvářené zahrady a parky9603
Reliktní bory na skalách7046727
Horské bučiny15006
Lesy1732617737369
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3215011
Dubohabřiny112846419
Výsadby jehličnanů1018378363272
Suché lesní lemy2002
Vřesoviště nižších poloh2001
Suché křoviny10636141
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7606
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny9205
Vlhké doubravy0101
Kukuřičná pole6502
Luční ostřicové mokřady9656016
Rašelinné bory85935538
Lesní okraje7339755
Skalní stepi na vápenci6852132
Stinné skály nižších poloh4820020
Ostřicové porosty stojatých vod17604
Suché doubravy31715412134
Xerotermní travinobylinná společenstva9078465
Bylinné porosty břehů31607
Kamenité suti nižších poloh3412033
Porosty borůvek13756349
Ovocné sady s luční vegetací6247042
Mokřadní olšiny5112027
Vlhké lesní lemy1001
Podmáčené smrčiny1203
Mokřadní vrbiny0201
Písčiny18861215
Louky397037
Močály134010
Štěrkové břehy řek2003
Haldy a výsypky96019
Louky a pastviny7305
Přirozené lesy11262042
Ostatní pole192010
Pastviny9437120
Stojaté a pomalu tekoucí vody28803
Břehy tekoucích vod114712
Acidofilní bory216120461
Ruderály1528010
Polní biotopy9003
Písčité břehy3001
Železniční náspy1001
Úhory7843015
Lesní cesta4002
Vnější stěny budov1001
Horská vřesoviště3401
 SamciSamiceMláďataNálezy