Kvadráty: 6256
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium hilare Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopternoides thorelli Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (108 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 3 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 6 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 1 0 3
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 5 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 6 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 11 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 3 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 2 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 3 0 4
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (108 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 3 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 1 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 3 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 3 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 4 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 11 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy