Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 6x 5x 258x 54x 323x

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)

České jménoskákavka zebrovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy323 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (132 použitých nálezů)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1101
Individuální sběr79632384
Smyk0606
Nárazová past85012
Prosev1102
Sklepávání211112
Eklektor1313010
?1303
Zemní past0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (111 použitých nálezů)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vnější stěny budov2102
městské parky8769
dubohabřiny6603
lužní lesy nížin1001
suché křoviny2312
Louky2103
skalní stepi na vápenci0202
Lesní okraje1915220
lesostepní doubravy2304
písčiny3505
luční ostřicové mokřady1001
reliktní bory na skalách0202
Louky a pastviny1102
00000000202
ovocné sady bez bylinné vegetace2103
bažinné olšiny0101
údolní jasanoolšové luhy121309
Lesy5204
Kultury listnáčů51294
horská vřesoviště5114
bahnité břehy0101
ruderály1101
kamenité suti nižších poloh1102
mezofilní louky5001
okraje silnic5234
haldy a výsypky0011
Obhospodařované pozemky2001
obilná pole8705
A1211000202
výsadby jehličnanů2012
mokré louky1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
interiéry budov0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Břehy tekoucích vod4102
travnaté stepi3501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019