Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x 131x 59x 196x

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)

České jménoskákavka zebrovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy196 nálezů, 83 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr44411561
Fotografie1101
Smyk2507
Nárazová past85012
Prosev2104
Sklepávání516613
Zemní past3022325
Eklektor1313010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (113 použitých nálezů)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Lesy5305
písčiny1001
Lužní lesy1214010
vnější stěny budov2102
městské parky4002
Suťové lesy6502
lužní lesy nížin1001
Křovinatý plášť lesa0011
Parky4767
Louky2103
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Lesní okraje1915220
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2304
Písečné přesypy3505
Slatiniště1001
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Louky a pastviny1102
Ovocné sady2305
Bažinné olšiny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Kultury listnáčů51294
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5114
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Urbánní biotopy1101
Kamenité sutě1102
Polní meze5001
Cesty, silnice5234
Haldy a výsypky0011
Obhospodařované pozemky2001
Polní cesta8705
Borové monokultury2001
Smrkové monokultury0011
Vlhké louky1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Interiéry budov0101
Rákosiny, orobincové porosty0201
Břehy tekoucích vod4102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2301
Xerotermy na jiných podkladech3501
 SamciSamiceMláďataNálezy