Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 131× 72× 209×

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)

České jménoskákavka zebrovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy209 nálezů, 92 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (209 použitých nálezů)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2709
Individuální sběr46481569
Neurčeno3336164
Nárazová past1010014
Fotografie1101
Prosev2104
Sklepávání516613
Zemní past3022325
Eklektor1313010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (209 použitých nálezů)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Ruderály2102
Lesostepní doubravy2405
Vřesoviště nižších poloh1001
Neurčeno2936184
Lesy5305
Dubohabřiny0302
Písčiny4506
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Mokré louky1102
Lužní lesy nížin1315013
Vnější stěny budov2102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky8769
Suťové a roklinové lesy6603
Vlhké doubravy2602
Suché křoviny2312
Louky2103
Skalní stepi na vápenci0202
Lesní okraje1915220
Luční ostřicové mokřady1001
Reliktní bory na skalách0202
Louky a pastviny1102
Ovocné sady s luční vegetací2305
Mokřadní olšiny0101
Suché doubravy0101
Výsadby listnáčů51294
Porosty borůvek5114
Písčité břehy0101
Kamenité suti nižších poloh1102
Pastviny5001
Okraje silnic5234
Haldy a výsypky0011
Obhospodařované pozemky2001
Ostatní pole8705
Výsadby jehličnanů2012
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Interiéry budov0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Břehy tekoucích vod4102
Suché louky3501
 SamciSamiceMláďataNálezy