Kvadráty: 5656
  Nálezy podle období  
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 5 0 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 5 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy