Kvadráty: 5656
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený 1x 1x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 5 0 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 5 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy