Nálezy podle období  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 228× 61× 296×

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

České jménozora hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy296 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1929, J. Štorkán, Baum 1929
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (296 použitých nálezů)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev671321
Zemní past2275464168
Neurčeno4040379
Individuální sběr2112522
Eklektor0101
Smyk0245
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (296 použitých nálezů)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny1001
Neurčeno594714108
Rašeliniště85211
Mokré louky0112
Bučiny nižších poloh4115
Horské bučiny1001
Mokřady1001
Suché louky3603
Suché doubravy5213134
Suťové a roklinové lesy5102
Lesy63110
Rašelinné bory1001
Stinné skály nižších poloh3033
Břehy tekoucích vod0101
Porosty borůvek1002
Písčiny0011
Reliktní bory na skalách41119
Výsadby jehličnanů98413
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3236
Lužní lesy nížin2103
Kamenolomy3104
Lesní okraje3207
Mokřadní olšiny1001
Lesostepní doubravy388316
Kamenité suti nižších poloh6218
Acidofilní bory4894328
Výsadby listnáčů8403
Suché křoviny3002
Pastviny1001
Přirozené lesy19007
Paseky1001
Ostatní pole0001
 SamciSamiceMláďataNálezy