Nálezy podle období
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 7x 228x 40x 275x

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

České jménozora hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy275 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1929, J. Štorkán, Baum 1929
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (196 použitých nálezů)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev46713
Zemní past2104664155
Individuální sběr2112522
Eklektor0101
Smyk0245
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (181 použitých nálezů)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5112133
Suťové lesy3101
suché doubravy1101
Lesy63110
Rašelinné březiny a bory1001
Skály nižších a středních výšek3033
Břehy tekoucích vod0101
Rašeliniště a slatiniště3104
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1002
Písečné přesypy0011
Reliktní bory na skalních podkladech41119
Borové monokultury7639
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3236
Přechodová rašeliniště3213
Vrchoviště2203
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Kulturní lesy1213
Kamenolom3104
Xerotermy na jiných podkladech3502
Lesní okraje3207
Bažinné olšiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy388316
Kamenité sutě6218
Vlhké louky0101
Květnaté bučiny3002
Acidofilní bory4894328
Acidofilní bukové bučiny0112
Kultury listnáčů8403
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Pastviny1001
Přirozené lesy19007
Trnkové křoviny2001
Lužní lesy2002
Lesní paseky1001
Pole0001
Suťové a roklinové lesy2001
Smrkové monokultury1001
 SamciSamiceMláďataNálezy