Nálezy podle období
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 7x 215x 35x 257x

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

České jménozora hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy257 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1929, J. Štorkán, Baum 1929
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (197 použitých nálezů)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2285266169
Individuální sběr69312
Prosev871114
Eklektor0101
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (180 použitých nálezů)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny5412133
suché doubravy1101
Lesy63110
rašelinné bory1001
osluněné skály nižších poloh3033
Břehy tekoucích vod0101
rašeliniště85110
horská vřesoviště1002
písčiny0011
reliktní bory na skalách41119
výsadby jehličnanů98413
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3236
lužní lesy nížin0101
kamenolomy3104
travnaté stepi3502
Lesní okraje3207
bažinné olšiny1001
lesostepní doubravy388316
kamenité suti nižších poloh6218
mokré louky0101
bučiny nižších poloh3114
Acidofilní bory4894328
Kultury listnáčů8403
suché křoviny3002
pastviny1001
Přirozené lesy19007
údolní jasanoolšové luhy2002
paseky1001
obilná pole0001
suťové a roklinové lesy2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020