Kvadráty: 6663
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 5x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 9x 9x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 5x 5x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 6x 6x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 6x 6x
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Cinetata gradata Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 15x 15x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 2x 2x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 5x 5x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 18x 18x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 6x 6x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 18x 18x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 5x 5x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus dzieduszyckii Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 1x 1x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 5x 5x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 5x 5x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 7x 7x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 8x 8x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 14x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 9x 9x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 5x 5x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 18x 18x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 6x 6x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 5x 5x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 3x 3x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (507 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 8 0 10
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 24 2 1 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 2 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 8 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 6 1 0 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 4 4 0 6
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 3 1 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 4 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 2 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 17 9 0 8
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 5 0 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 2 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 5 0 5
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 14 10 6 11
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 3 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 3 0 5
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 17 15 9 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 4 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 66 12 0 4
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 1 0 4 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 14 1 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 104 17 5 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 148 9 0 18
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 474 230 6 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 67 40 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 19 4 0 5
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 53 26 0 18
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 4 2 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 19 23 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 3 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 6 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 3 0 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 0 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 2 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 1 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 10 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 8 5
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 8 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 6 7 6
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 1 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 4
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 3 20 9
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 2 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 2 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 4 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 7 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 3 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 6 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 2 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 22 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 5 21 7
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 12 6
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 7 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 4 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 8 16 8
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 9 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 4 10 7
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 14 8
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 3 4
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 2 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Cinetata gradata (Simon, 1881) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 11 5
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 6 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 4 5
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 3 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 6 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 10 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 8 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 13 7
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 5 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 4 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 9 8 6
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 6 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 3 29 10
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 6 0 5
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 3 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 2 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 11 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (507 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 8 0 6
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 4 10 7
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 3 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 3 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 1 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 4 0 0 3
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 1 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 3 0 4
Cinetata gradata (Simon, 1881) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 17 6
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 1 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 2 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 0 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 4 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 0 2 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 6 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 63 5 0 9
Trochosa terricola Thorell, 1856 22 15 0 8
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 4 5
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 3 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 18 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 18 6
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 10 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 3 1 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 4 3
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 1 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 3 12 9
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 2 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 5 0 4
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 6 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 4 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 2 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 2 12 6
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 9 9 4 7
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 2 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 5 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 16 0 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 8 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 11 7
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 9 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 7 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 15 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 5 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 4 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 7 11 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 7 33 8
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 2 2 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 8 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 3 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 16 15 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 54 11 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 7 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 4 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 469 230 6 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 64 40 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 18 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 18 22 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 3 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 8 2 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 19 2 1 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 1 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 16 7 0 5
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 2 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 4 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 104 15 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 66 4 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 1 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 4 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 6 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 9 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 4 2
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 1 0 4 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 3 2 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 2 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 9 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 5 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 2 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 1 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 3 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 2 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 11 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy