Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 5x 2x 128x 136x 271x

Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)

České jménoslíďák červenavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy271 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (233 použitých nálezů)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past146764044200
Individuální sběr3117224
Žlutá miska3001
Smyk9406
Prosev1101
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (110 použitých nálezů)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny7702
slaniska1001
úhory2001
Pískovna155012
Kamenolom1715013
Cesty, silnice6348129
Písečné přesypy2612
Skály nižších a středních výšek6102
Ruderály3302
Haldy a výsypky1261763216
Ovocné sady101306
Louky2102
Lesní okraje2002
Skládky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva381007
Skalní stepi na vápencových podkladech3003
Pole0201
Lužní lesy10201
Pastviny2214
Urbánní biotopy2102
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1102
Xerotermy na jiných podkladech6003
Borové monokultury1001
Parky1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5005
Luční úhory13002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků121003
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020