Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 128× 149× 284×

Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)

České jménoslíďák červenavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy284 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-800

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (284 použitých nálezů)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3422333
Zemní past148165244204
Žlutá miska3001
Neurčeno269038
Smyk9406
Prosev1101
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (284 použitých nálezů)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky2113
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2313016
Písčiny3714
Kamenolomy1716014
Nízké xerofilní křoviny4001
Ruderály5606
Úhory15104
Xerotermní travinobylinná společenstva381108
Neurčeno11873640161
Slaniska1001
Suché doubravy222004
Vinice1001
Kamenité suti nižších poloh0101
Okraje silnic6348129
Stinné skály nižších poloh6102
Haldy a výsypky1261763216
Ovocné sady s luční vegetací101306
Lesní okraje2002
Skalní stepi na vápenci3003
Ostatní pole0201
Lužní lesy nížin10201
Pastviny2214
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1102
Suché louky6003
Výsadby jehličnanů1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Lesostepní doubravy5005
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy