Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 128× 186× 321×

Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)

České jménoslíďák červenavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy321 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-800

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (321 použitých nálezů)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past152868644241
Individuální sběr3422333
Žlutá miska3001
Neurčeno269038
Smyk9406
Prosev1101
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (321 použitých nálezů)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno12303970195
Kamenolomy1717015
Louky2113
Písčiny7715
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2313016
Suché křoviny0001
Nízké xerofilní křoviny4001
Ruderály5606
Úhory15104
Xerotermní travinobylinná společenstva381108
Slaniska1001
Suché doubravy222004
Vinice1001
Travnaté stepi0101
Okraje silnic6348129
Stinné skály nižších poloh6102
Haldy a výsypky1261763216
Ovocné sady s luční vegetací101306
Lesní okraje2002
Skalní stepi na vápenci3003
Ostatní pole0201
Lužní lesy nížin10201
Pastviny2214
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1102
Suché louky6003
Výsadby jehličnanů1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Lesostepní doubravy5005
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy