Kvadráty: 6250
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 6 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 33 13 0 6
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 77 4 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 2 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 17 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 4 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 77 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 17 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy