Kvadráty: 6250
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 6 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 33 13 0 6
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 77 4 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 2 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 17 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (52 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 25 7 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 2 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 4 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 77 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 17 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy