Kvadráty: 6250
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 4 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 30 11 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 77 4 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 19 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 8 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 2 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 2 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 4 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 4 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 77 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 17 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020