Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 320× 37× 374×

Pirata piraticus (Clerck, 1757)

České jménoslíďák bažinný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy374 nálezů, 142 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (374 použitých nálezů)
Pirata piraticus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr249209392
Prosev313315
Neurčeno2867672
Zemní past76634151183
Sklepávání9607
Smyk3415
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (374 použitých nálezů)
Pirata piraticus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Močály4646842
Bylinné porosty břehů1714314
Kamenolomy6203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1340016
Mokré louky55401243
Neurčeno1381069103
Rašeliniště365170662
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1303
Stojaté a pomalu tekoucí vody132109
Lužní lesy nížin118561615
Ostřicové porosty stojatých vod19868419
Louky98011
Horské smrčiny0201
Mokřadní olšiny36313
Písčité břehy0011
Luční ostřicové mokřady1142
Ruderály0202
Širokolisté horské nivy0101
Štěrkové břehy řek0202
Břehy tekoucích vod163409
Lesní okraje121002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Podmáčené smrčiny6604
Ovocné sady s luční vegetací0202
Rostlinstvo vodní hladiny6101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy