Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 320× 49× 386×

Pirata piraticus (Clerck, 1757)

České jménoslíďák bažinný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy386 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (385 použitých nálezů)
Pirata piraticus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr249211394
Zemní past82642851190
Vysavač253602
Prosev313315
Neurčeno2867672
Sklepávání9607
Smyk3415
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (386 použitých nálezů)
Pirata piraticus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů1715315
Lesy0001
Mezofilní louky1101
Mokřady0001
Neurčeno2232299110
Kamenolomy6304
Močály4646842
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1340016
Mokré louky55401243
Rašeliniště365170662
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1303
Stojaté a pomalu tekoucí vody132109
Lužní lesy nížin118561615
Ostřicové porosty stojatých vod19868419
Louky98011
Horské smrčiny0201
Mokřadní olšiny36313
Písčité břehy0011
Luční ostřicové mokřady1142
Ruderály0202
Širokolisté horské nivy0101
Štěrkové břehy řek0202
Břehy tekoucích vod163409
Lesní okraje121002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Podmáčené smrčiny6604
Ovocné sady s luční vegetací0202
Rostlinstvo vodní hladiny6101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy