Kvadráty: 5853
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Collinsia inerrans Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885)
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (233 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 5 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 6 12 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 14 5 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 7 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 2 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 2 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 6 0 5
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 1 0 4
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 3 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 2 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 7 3 1 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 25 7 0 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 49 9 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 12 5 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 3 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 62 7 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 4 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 4 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 1 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 2 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 12 11 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 2 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 16 12 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 34 25 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 3
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 8 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 1 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 5 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (233 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 3 0 5
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 8 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 3 0 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 6 12 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 14 14 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 0 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 3 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 4 1 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 21 7 0 6
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 7 4 1 6
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 31 19 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 5 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 21 5 0 7
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 6 4 0 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 3 4
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 34 25 0 1
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 2 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 1 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 2 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 9 0 1 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 8 0 8
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 1 0 5
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 34 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 34 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 62 5 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 5 2 4
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 8 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 2 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy