Kvadráty: 5853
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10x 1x 11x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 10x 10x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 8x 8x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 4x 4x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 6x 6x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 8x 8x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 14x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 6x 6x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 11x 11x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 6x 6x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 10x 10x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 4x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 14x 14x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 17x 17x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 10x 10x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 4x 4x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 3 0 3
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 2 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 7 3 1 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 34 3 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 49 9 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 12 4 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 3 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 63 5 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 4 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 8 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 1 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 0 1 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 5 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 34 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 34 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 62 5 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 5 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 0 1 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019