Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 23× 27×

Silometopus reussi (Thorell, 1871)

České jménopavučenka Reussova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy27 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Pavel Krásenský, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Silometopus reussi (Thorell, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev101344
Zemní past4150011
Neurčeno5606
Smyk2002
Individuální sběr0303
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Silometopus reussi (Thorell, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy2041
Bylinné porosty břehů0101
Neurčeno455407
Suché louky1001
Skalní stepi na vápenci0101
Lesní okraje4302
Suché doubravy0101
Ostatní pole1202
Kamenité suti nižších poloh0101
Louky0302
Ovocné sady s luční vegetací3304
Ruderály2202
Mokré louky0101
Suché křoviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy