Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Silometopus reussi (Thorell, 1871) Not endangered 2x 43x 45x

Silometopus reussi (Thorell, 1871)

Czech namepavučenka Reussova
Threat levelNot endangered
Records45 nálezů, 15 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2000 , Antonín Kůrka
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, disturbed
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (18 used records)
Silometopus reussi (Thorell, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1001
Individuální sběr0303
Prosev91203
Zemní past4050010
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (18 used records)
Silometopus reussi (Thorell, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi1001
skalní stepi na vápenci0101
Lesní okraje4302
dubohabřiny0101
obilná pole1202
kamenité suti nižších poloh0101
Louky0302
ovocné sady bez bylinné vegetace3304
ruderály2202
mokré louky0101
suché křoviny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020