Bibliografie

2020
 © Ondřej Machač
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Ondřej Machač, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich
Abstrakt
Pavouci České republiky; První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice; Křižák Araneus saevus mimo Šumavu?; Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerk, 1757) v CHKO Blanský les; Nová lokalita snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Karlovarském kraji; Co to je? A začala detektivka; Bájná Millerova skálovka konečně nafocena!; Inventarizace 2019; Manuál k vkládání dat do nálezové databáze České arachnologické společnosti; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VI: rod Agenioideus; Vejminek u zápřednice; Zoologické dny Olomouc 2020; Pracovní setkání k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 146 a 147; Pokyny pro autory

2020
 © Ondřej Machač
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Helena Rothová, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, Michal Šich, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ondřej Vaněk, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Abstrakt
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

2019
 © Ondřej Machač
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Antonín Roušar, Helena Rothová, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Ondřej Machač, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

2019
 © Ondřej Machač
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Antonín Roušar, Helena Rothová, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Ondřej Machač, doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

2018
 © Ondřej Machač
Oblast
Zpravodaj
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, doc. RNDr. Jiří Král, Dr., MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Ondřej Machač, Radek Šich, Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

2018
 © Oto Zimmermann
Oblast
Zpravodaj
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

2018
 © Oto Zimmermann
Oblast
Pavouci
Autoři
MUDr. Kryštof Rückl, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Abstrakt

Expanze a invaze, dva celkem jednoznačně charakterizované děje. Ale nesměla by to být příroda, aby sf! našim uměle vytvořeným kategoriím zdárně nevyhnula. Rychlého rozšíření křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) si u nás nevšiml jen málokdo, a tak máme tendenci ho označovat za invazní druh. Je tomu ale skutečně tak?


2017
 © Oto Zimmermann
Oblast
Pavouci
Autoři
MUDr. Kryštof Rückl, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Abstrakt

During an arachnological survey in the Šumava National Park in 2016, two very rare spider species were discovered: Araneus saevus (Araneidae) was recorded for the second time, 45 years after its first report in the Czech Republic. The species is therefore no longer regionally extinct, and can be considered critically endangered. Theridion boesenbergi (Theridiidae) was recorded for the first time in the Šumava Mts. Ecological characterisation of the species is improved, being more psychrophilous than was previously expected. Almost all collected specimens of both species from the Czech Republic are deposited in the National Museum in Prague.


Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 369
  • Druhy 103
  • Rody 65
  • Čtverce 34

Určeno

  • Nálezy 255
  • Druhy 52
  • Rody 29
  • Čtverce 101