Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2023

Pavouk 54 (07/2023)
Jelínek A., Roušar A., Legátová E., Dolanský J., Erhart J., Čejková K., Rückl K., Gloríková N., Machač O., Vaněk O. & Dolejš P. (2023): Pavouk 54 (07/2023)
Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku. Notes on occurrence of Cyclosa oculata in Czechia. Pavouk 54: 21–27 (in Czech, English abstract)
Legátová E., Rückl K., Vaněk O. & Čejková K. (2023): Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku. Notes on occurrence of Cyclosa oculata in Czechia. Pavouk 54: 21–27 (in Czech, English abstract)
Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena! The orb-weaver Gibbaranea ullrichi in Czechia – the needle in the haystack was found. Pavouk 54: 5–11 (in Czech, English abstract)
Rückl K. (2023): Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena! The orb-weaver Gibbaranea ullrichi in Czechia – the needle in the haystack was found. Pavouk 54: 5–11 (in Czech, English abstract)
V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného? What does the inconspicuousness of Araniella inconspicua consist in? Pavouk 54: 12–21 (in Czech, English abstract)
Rückl K. (2023): V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného? What does the inconspicuousness of Araniella inconspicua consist in? Pavouk 54: 12–21 (in Czech, English abstract)

2022

Pavouk 52 (07/2022)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Řezáč M., Machač O., Pech P., Dolejš P., Šich R., Střeštík V. & Růžička V. (2022): Pavouk 52 (07/2022)
Pavouk 53 (12/2022)
Roušar A., Erhart J., Rückl K., Řezáč M., Gloríková N., Machač O., Mlčoch P., Petrov ., Pekár S., Hamřík T., Střeštík V. & Růžička V. (2022): Pavouk 53 (12/2022)
Pazora slíďákovitá opět v České republice. Zoropsis spinimana in the Czech Republic.
Rückl K. (2022): Pazora slíďákovitá opět v České republice. Zoropsis spinimana in the Czech Republic. Pavouk 51: 19–22 (in Czech, English abstract).
Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?
Rückl K. (2022): Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella? Can we distinguish Central European sector orb-weavers of the genus Zygiella also in the field or from a photo? Pavouk 53: 10–17 (in Czech, English abstract)
Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá
Rückl K. & Střeštík V. (2022): Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá. Significant records of spiders from Nové Mlýny dam. Pavouk 53: 5–9 (in Czech, English abstract)
Chování křižáka hrbatého a křižáka trojtečného mimo vegetační období.
Rückl K., Kroc V., Legátová E., Bezděčka P. & Čejková K. (2022): Chování křižáka hrbatého a křižáka trojtečného mimo vegetační období (Behaviour of the orb-weavers Araneus triguttatus and Gibbaranea gibbosa outside the growing season). Živa 70 (6): 313–315 (in Czech, English summary).

2021

Pavouk 51 (12/2021)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Čejková K., Rückl K., Machač O., Bezděčka P., Krásenský P. & Dolejš P. (2021): Pavouk 51 (12/2021)
Podivuhodná "rodinka" křižáka pruhovaného.
Čejková K. & Rückl K. (2021): Podivuhodná "rodinka" křižáka pruhovaného. Pavouk 51: 15-16 (in Czech).
Four spider species (Araneae: Atypidae, Theridiidae, Linyphiidae) new for the Bohemian Forest, Czech Republic
Hradská I., Rückl K., Kůrka A. & Dolejš P. (2021): Four spider species (Araneae: Atypidae, Theridiidae, Linyphiidae) new for the Bohemian Forest, Czech Republic. Silva Gabreta 27: 133–142.
118. seminář České arachnologické společnosti.
Rückl K. (2021): 118. seminář České arachnologické společnosti. Pavouk 51: 22-23 (in Czech).
Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology
Rückl K. & Machač O. (2021): Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology. Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 106 (2): 197–204.

2020

Pavouk 48 (7/2020)
Jelínek A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Machač O., Dolejš P. & Šich R. (2020): Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk 49 (12/2020)
Jelínek A., Roušar A., Rothová H., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Šich M., Řezáč M., Machač O., Vaněk O. & Dolejš P. (2020): Pavouk 49 (12/2020)
Pavouci České republiky
Rückl K. (2020): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 48: 2-3 (in Czech, English abstract).
Křižák Araneus saevus mimo Šumavu?
Rückl K. (2020): Křižák Araneus saevus mimo Šumavu? Pavouk 48: 6 (in Czech).
Vejminek u zápřednice
Rückl K. & Šich R. (2020): Vejminek u zápřednice. Pavouk 48: 21 (in Czech).
Křižák vlnovkový – další nový druh křižáka pro Českou republiku
Rückl K., Šich R. & Beneš P. (2020): Křižák vlnovkový – další nový druh křižáka pro Českou republiku. Neoscona adianta – further new araneid species for the Czech Republic. Pavouk 49: 5-9 (in Czech, English abstract).
První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice
Šich R. & Rückl K. (2020): První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice. Pavouk 48: 3-5 (in Czech).

2019

Pavouk 46 (7/2019)
Roušar A., Rothová H., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Machač O., Dolejš P. & Růžička V. (2019): Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk 47 (12/2019)
Roušar A., Rothová H., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Machač O., Bryja V. & Růžička V. (2019): Pavouk 47 (12/2019)
Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR. Pavouk 47: 4-5 (in Czech).
Rückl K. (2019): Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR. Pavouk 47: 4-5 (in Czech).
Krátké ohlédnutí za zářijovou exurzí na Radotínských skalách. Pavouk 47: 23-14 (in Czech).
Rückl K. (2019): Krátké ohlédnutí za zářijovou exurzí na Radotínských skalách. Pavouk 47: 23-14 (in Czech).
Arachnologické exkurze Praha – květen a červen 2019. Pavouk 46: 13-14 (in Czech).
Rückl K. & Machač O. (2019): Arachnologické exkurze Praha – květen a červen 2019. Pavouk 46: 13-14 (in Czech).

2018

Pavouk 44 (6/2018)
Kůrka A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Král J., Rückl K., Machač O., Šich R., Krejčí T., Bryja V. & Růžička V. (2018): Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk 45 (12/2018)
Kůrka A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Řezáč M., Machač O., Dolejš P., Krejčí T. & Růžička V. (2018): Pavouk 45 (12/2018)
Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh.
Dolejš P. & Rückl K. (2018): Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh? (The wasp spider – an invasive, or an expansive species?). Živa 66 (5): 263–265 (in Czech, English summary).
Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák? Gibbaranea gibbosa – a rare and endangered orb weaver? Pavouk 45: 4-9 (in Czech, English abstract).
Rückl K. (2018): Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák? Gibbaranea gibbosa – a rare and endangered orb weaver? Pavouk 45: 4-9 (in Czech, English abstract).
Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu. Pavouk 44: 9-11 (in Czech).
Rückl K. & Šich R. (2018): Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu. Pavouk 44: 9-11 (in Czech).

2017

Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts.
Dolejš P. & Rückl K. (2017): Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 186: 85–92. DOI: 10.2478/jzh-2018-0004
 Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás. Pavouk 43: 13 (in Czech).
Rückl K. (2017):  Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás. Pavouk 43: 13 (in Czech).

2016

Křižáci Araneus saevus a Araneus nordmanni na Šumavě. Pavouk 41: 16-18 (in Czech).
Rückl K. (2016): Křižáci Araneus saevus a Araneus nordmanni na Šumavě. Pavouk 41: 16-18 (in Czech).
Statistiky

Nalezeno

1384
Nálezy
347
Druhy
181
Rody
81
Čtverce

Určeno

1168
Nálezy
268
Druhy
144
Rody
309
Čtverce