Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 22× 27× 49×

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák hrbatý
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy49 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1894, V. Vávra, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Af.) (Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-600

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5228
Prosev0123
Sklepávání44311
Neurčeno36412
Fotografie15117
Smyk1315
Nárazová past0001
Eklektor1001
Zemní past0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy1023
Vlhké lesní lemy1012
Skalní stepi na jiných horninách0112
Neurčeno45311
Vnější stěny budov00102
Okraje silnic1001
Suché křoviny1302
Lesostepní doubravy0303
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Lužní lesy nížin1002
Dubohabřiny0101
Suťové a roklinové lesy0011
Bučiny nižších poloh1001
Lesní okraje1102
Reliktní bory na skalách0011
Skalní stepi na vápenci0202
Ovocné sady s luční vegetací3306
Suché doubravy0011
Písčiny0022
Mezofilní louky0111
Výsadby listnáčů0011
 SamciSamiceMláďataNálezy