Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 55× 74× 141×
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 22× 31× 53×
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 17× 29× 48×
Gibbaranea ullrichi Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Nezvěstný

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Gibbaranea bituberculata
Gibbaranea gibbosa
Gibbaranea omoeda

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (242 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 22 25 2 62
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 3 6 4 12
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 0 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 13 22 7 30
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 7 3 2 11
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 4 2 1 7
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 4 4 3 11
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 3 72 20
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 11 14 6 19
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 3 1 6
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 9 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 4 8 4 16
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 5 3 0 7
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 30 0 6
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 5 11 7
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 5 3 50 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 8 6
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 2 3
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (242 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 34 51 12 92
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 5 5 3 12
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 1 0 4
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 9 3 70 14
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 7 0 5
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 0 26 8
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 3 3 0 6
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 0 15 6
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 7 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 2 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 2 3
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 11 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 15 1 3
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 10 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 20 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 2 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy