Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 55× 78× 145×
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 22× 35× 57×
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 17× 31× 50×
Gibbaranea ullrichi Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Kriticky ohrožený

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

The article provides information about the first record of Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) in Czechia. An adult female was caught by sweeping on 23 April 2023 at the Váté písky national nature monument. This rare species can be easily distinguished from Gibbaranea bituberculata by the direction of the tubercles on opisthosoma sharply upwards and slightly backwards. The guanin spot in the front of opisthosoma is large. The biology of the species seems to be similar to Gibbaranea bituberculata. Adults of Gibbaranea ullrichi appear already in early spring. An adult female can be caught from April to June. Due to the low frequency of records and the life to warm sandy areas, we classify this species as critically endangered in Czechia.

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality. © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Gibbaranea bituberculata
Gibbaranea gibbosa
Gibbaranea omoeda
Gibbaranea ullrichi

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (253 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 22 25 2 62
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 3 6 4 12
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 0 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 14 23 7 32
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 7 4 2 12
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 4 2 1 7
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 4 4 3 11
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 3 73 21
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 11 14 6 19
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 5 1 7
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 9 3
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 4 8 4 16
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 5 3 0 8
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 3 30 0 7
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 5 12 8
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 5 3 50 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 8 6
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 2 3
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (253 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 34 51 12 92
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 5 5 3 12
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 1 0 4
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 9 3 71 15
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 3 7 0 6
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 3 3 1 7
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 0 26 8
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 0 15 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 2 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 7 6
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 3 2 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 2 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 12 0 3
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 3 1 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 15 1 2
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 20 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 10 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 2 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy