Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x 55x 48x 115x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 22x 18x 40x
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 2x 17x 11x 30x
Gibbaranea ullrichi Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Nezvěstný

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (110 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 10 20 6 26
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 4 2 2 7
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 1 1 5
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 4 5 3 12
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 5 3 0 7
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 4 4 2 10
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 1 53 8
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 27 0 5
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 5 10 6
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 5 3 50 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 5 6
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 7 5
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (93 použitých nálezů)
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 3 3 0 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 2 0 2
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 15 5
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 7 6
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 18 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 6 2 4 3
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 0 50 3
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 11 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 2 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 10 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 15 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy