Kvadráty: 7069
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Gibbaranea ullrichi Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Kriticky ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12×
Neoscona adianta Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium montanum Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
Porrhoclubiona leucaspis Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 14×
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna szaboi Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Kriticky ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10×
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Eresus moravicus Eresus moravicus Řezáč, 2008 Kriticky ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aphantaulax cincta Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený 13×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus bohemicus Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Kriticky ohrožený 10×
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 11×
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonoplus foveatus Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Kriticky ohrožený
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Styloctetor romanus Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinocyboides pygmaeus Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cursor Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa psammophila Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Kriticky ohrožený 10×
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 11× 12×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 11×
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12×
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
Attulus dzieduszyckii Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Attulus zimmermanni Attulus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus lineiventris Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha serratosignata Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis laeta Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Euryopis saukea Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 11×
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 10×
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 11×
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 13×
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Titanoeca spominima Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 11×
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený 13× 22×
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Gibbaranea ullrichi
Neoscona adianta
Attulus zimmermanni
Arctosa cinerea
Uloborus walckenaerius
Titanoeca spominima

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (724 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 1 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 3 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 0 1 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 2 0 3
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 15 8
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 2 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 2 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 4 0 5
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 14 0 0 2
Eresus moravicus Řezáč, 2008 1 0 0 2
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 0 0 0 3
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 0 0 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 0 2 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 3
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 2 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 2 0 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 5 0 6
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 2
Euryopis saukea Levi, 1951 1 0 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 10 10 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 2 6 6
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 2 1 0 5
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 4
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 0 0 0 3
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 12 12 8 10
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 6 3
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 1 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 1 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 4 0 4
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 5 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 4 0 3
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 7 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 30 1 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna szaboi Chyzer, 1891 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 3
Eresus kollari Rossi, 1846 0 3 0 3
Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 2 0 1 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 6 3 0 4
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 3 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 1 3
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 5 2 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 0 2 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 5 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 1 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 16 16 2 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 4 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 2 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 2 4 5
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 2 4
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 1 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 3 0 2
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 1 0 1
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 3 0 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 2 5 0 4
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 3 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 6 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 9 14 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 8 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Euryopis saukea Levi, 1951 2 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 14 1 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 4 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 6 1 5
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 2 3 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 4 0 7
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 4 0 2
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 3 1 2 2
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 3 3 0 4
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 9 6 6
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 8 0 6
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 20 7 16 7
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 3 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 6 0 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 40 29 4 6
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 4 1 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 3 0 4
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 8 14 0 7
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 2 1 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 152 40 0 8
Zora manicata Simon, 1878 2 1 3 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 0 0 2
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 13 0 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 2 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 4 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 2 2 3 3
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 2 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 7 0 5
Dictyna szaboi Chyzer, 1891 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 2 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 3 1 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 2 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 3 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 1 3 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 4 5 1 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 4 1 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 6 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 5 5 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 3 0 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 2 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 5 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 3 4 2 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 3 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 3 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 3 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 3 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 35 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 3 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (724 použitých nálezů)
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 6 3
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 2 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 2 1 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 3 4 1 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 4 0 5
Araniella displicata (Hentz, 1847) 2 0 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 5 0 4
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 4 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 2 4
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 5 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 7 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 2 0 2
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 41 1 9
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna szaboi Chyzer, 1891 0 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 10 0 7
Eresus kollari Rossi, 1846 0 3 0 3
Eresus moravicus Řezáč, 2008 1 0 0 1
Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 22 7 17 10
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 9 5 0 6
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 4
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 1 0 3
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 7 0 0 4
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 6 0 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 40 32 4 8
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 3 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 5 2 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 4 1 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 0 0 4
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 8 16 0 9
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 2 1 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 1 0 2
Arctosa perita (Latreille, 1799) 2 0 1 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 2 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 159 43 0 11
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Zora manicata Simon, 1878 2 3 3 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 2 8 6
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 3 0 3 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 7
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 2 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 2 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 1 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 1 0 1
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 3 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 5 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 2 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 4 10 2 5
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 4
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 3 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Euryopis saukea Levi, 1951 2 1 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 3 1 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 14 4 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 8 0 6
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 6 1 5
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 1 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 1 3 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 5 0 10
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 5 0 3
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 3 1 2 2
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 16 3 0 8
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 6 19 7 14
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 1 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 3 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 1 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 0 1 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 2 0 3
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 15 8
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 3
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 2 2 3
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 2 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 4
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 14 0 0 2
Eresus moravicus Řezáč, 2008 0 0 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 0 0 0 3
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 0 0 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 0 2 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 3
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 6 2 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 1 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 2 0 5
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 2 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 5 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 6 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 9 14 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 8 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 2
Euryopis saukea Levi, 1951 1 0 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 10 11 0 5
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 6 5
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 3 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 5 0 5
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 2 1 0 5
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 3
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 0 0 0 3
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 10 10 8 8
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 3 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 10 10 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 6 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 5 5 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 3 0 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 3 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa perita (Latreille, 1799) 3 0 0 1
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 3 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 35 4
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 3 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy