Kvadráty: 7071 7073 7069 7065 6766 5450
  Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 11× 11×

Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877

České jménozápřednice karmínová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy11 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a
Poslední nález 1996 , Eva Svatoňová
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-550

Literatura

 © Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0504
Smyk0101
Neurčeno5404
Zemní past2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky0101
Louky a pastviny0101
Písčiny0302
Břehy tekoucích vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3001
Skalní stepi na vápenci2403
Lesostepní doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy