Kvadráty: 6869 5354 6954 7165
  Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený

Xysticus kempeleni Thorell, 1872

České jménoběžník Kempelenův
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy4 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2008
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Nízká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4 použitých nálezů)
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0302
Zemní past0001
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0403
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
 SamciSamiceMláďataNálezy