Kvadráty: 7165
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 4x 1x 5x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 9x 11x
Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 8x 3x 11x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 1x 3x
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 18x 4x 22x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 3x 5x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 8x 10x
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 2x 7x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x 4x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 5x 5x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 5x 5x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 2x 8x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 8x 8x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 3x 4x 7x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10x 22x 32x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 9x 11x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 5x 5x
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 8x 4x 12x
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený 2x 2x
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 2x 8x
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 4x 4x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 6x 6x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 6x 1x 7x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 4x 4x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 5x 3x 8x
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 8x 8x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 2x 2x
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený 2x 2x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 6x 6x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 4x 6x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 6x 2x 8x
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 3x 3x
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 11x 1x 12x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 7x 9x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 2x 6x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 8x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 53x 8x 69x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus hermani (Kovács et al., 2015) Kriticky ohrožený 2x 2x
Eresus kollari (Rossi, 1846) Ohrožený 4x 4x
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) Kriticky ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený 2x 2x
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 6x 6x
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 6x 6x
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 10x 25x 35x
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 16x 2x 18x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 128x 11x 139x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 11x 11x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 15x 4x 19x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 27x 27x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 4x 14x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 22x 1x 23x
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený 2x 2x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 25x 9x 34x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 60x 1x 61x
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 2x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 62x 4x 66x
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 4x 2x 6x
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 16x 11x 27x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 108x 9x 119x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 2x 2x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 39x 39x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 46x 9x 55x
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený 2x 2x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 12x 12x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 50x 10x 60x
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 14x 1x 15x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 4x 6x 10x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 76x 6x 84x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 51x 51x
Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený 33x 33x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 10x 2x 12x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 22x 9x 31x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený 4x 4x
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 8x 8x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 77x 29x 106x
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Kriticky ohrožený 10x 10x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 8x 8x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 18x 18x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 4x 6x
Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 52x 52x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 12x 12x
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený 4x 4x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12x 2x 14x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 1x 7x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 11x 11x 22x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 25x 25x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 16x 16x
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 4x 6x 10x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Nezvěstný 2x 2x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hypsocephalus pusillus (Menge, 1869) Silně ohrožený 10x 7x 17x
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 16x 16x
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 18x 18x
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 8x 2x 10x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 2x 8x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 6x 8x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený 2x 2x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 8x 6x 14x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 1x 1x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 11x 11x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 4x 6x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 4x 3x 7x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 12x 4x 16x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 20x 20x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 2x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 2x 2x
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený 4x 4x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 4x 6x
Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 2x 3x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 32x 2x 34x
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený 28x 28x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 9x 2x 11x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 15x 4x 19x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 1x 3x
Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 7x 2x 9x
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Silně ohrožený 4x 4x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 24x 2x 26x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 6x 6x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 6x 1x 7x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 93x 7x 100x
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 12x 2x 14x
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x 3x 7x
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 8x 8x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 84x 86x
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený 4x 14x 1x 19x
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 141x 22x 165x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 72x 2x 74x
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 24x 8x 32x
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 2x 4x 6x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 2x 61x 3x 66x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 4x 16x 22x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 6x 16x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 4x 4x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10x 14x 24x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 22x 22x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 59x 5x 64x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 14x 14x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 42x 7x 49x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 6x 6x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený 2x 2x
Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 56x 1x 57x
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 6x 6x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 19x 23x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 5x 7x
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 2x 2x
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 20x 8x 28x
Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 45x 1x 46x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 4x 6x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 10x 5x 15x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 12x 21x 33x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 50x 34x 84x
Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Nezvěstný 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 12x 14x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 10x 3x 15x
Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 2x 5x 7x
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Ohrožený 2x 2x 4x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Calositticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 6x 1x 7x
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený 4x 4x 1x 9x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 12x 16x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 5x 8x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 4x 1x 7x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 20x 8x 28x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 27x 10x 39x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 19x 14x 33x
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 5x 11x
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 4x 12x 16x
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený 4x 4x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 7x 4x 11x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 13x 13x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 34x 9x 43x
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený 25x 2x 27x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 4x 23x 3x 30x
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený 10x 10x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 2x 46x 5x 53x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 3x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 3x 8x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 7x 9x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 6x 6x
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený 2x 2x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 12x 2x 14x
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 2x 2x
Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 2x 2x 4x
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 7x 3x 10x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 4x 6x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 2x 2x 4x
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 3x 5x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 3x 3x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 12x 12x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 36x 36x
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 10x 10x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 3x 5x
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 3x 1x 4x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 1x 4x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 11x 2x 13x
Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 10x 4x 14x
Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený 2x 2x
Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 15x 17x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 7x 4x 11x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 3x 2x 5x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 1x 5x
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený 2x 2x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 9x 9x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 34x 34x
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 2x 2x
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 5x 9x
Heriaeus melloteei Simon, 1886 17x 1x 18x
Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený 17x 1x 18x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 6x 11x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 12x 4x 16x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 64x 64x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 12x 6x 18x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 7x 9x
Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 24x 24x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 12x 7x 19x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 4x
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 2x 2x
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 2x 2x 4x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 6x 6x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 4x 4x
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 4x 6x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 16x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 9x 9x
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 48x 5x 53x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 3x 5x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x 4x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 4x 2x 5x 11x
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Nezvěstný 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 29x 29x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1582 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 23 3 3 3
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 6 1 2 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 2
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 9 0 0 4
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 3 0 0 3
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 7 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 26 14 5 23
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 2
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 2 2 1 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 36 5 0 8
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 94 30 43 63
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 1 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 9 0 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 9 6 0 5
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 6 5 0 9
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 12 1 1 11
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 42 12 8 23
Gnaphosa opaca Herman, 1879 118 75 31 21
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 0 1 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 7 3 2 8
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 48 22 41 53
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 24 3 18
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 15 9 4 21
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 3 0 6
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 29 10 4 24
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 16 10 0 7
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 41 24 0 31
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 38 28 0 25
Zelotes segrex (Simon, 1878) 23 23 0 12
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 11 1 0 6
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 7 2 0 7
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 3 6 0 8
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 48 38 1 39
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) 9 5 0 10
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 0 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 24 0 0 9
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 135 51 3 24
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 15 3 0 6
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 8 7 0 6
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 4 1 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 5 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 23 7 0 8
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 12 2 0 8
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 4 6 0 8
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 6 9 0 9
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 9 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 0 0 2
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 1 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 2 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 4 2 0 6
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 6 7 0 9
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 2 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 12 6 2 16
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 37 10 0 14
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 7 3 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 5 0 8
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 2 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 5 1 0 4
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 1 1 0 2
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 9 12 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 5 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 4 0 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 3 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 91 38 6 47
Apostenus fuscus Westring, 1851 96 6 0 5
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 122 31 73 43
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 10 1 0 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 158 68 169 70
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 42 4 9 32
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 10 1 1 11
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 63 7 16 31
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 23 12 0 4
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 60 18 10 11
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 3 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 2 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 33 32 0 30
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 4 2 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 54 6 0 22
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 7 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 2 3
Zora manicata Simon, 1878 36 29 7 24
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 1 0 3
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 13 0 1 9
Thanatus atratus Simon, 1875 33 5 3 18
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 0 1 5
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 6 5 0 5
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 11 17 2 20
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 3 4
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 1 2 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 2 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 2 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 3 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 1 0 1 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 2 4
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 12 2 3 9
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 3 1 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 1 4 10
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 14 17 1 5
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 5 10 6 16
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 2 2 2 5
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 1 1 1 3
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 17 19 11 18
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 8 1 0 4
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 4
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 1 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 13 4 0 2
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 8 1 9 15
Heriaeus oblongus Simon, 1918 2 3 6 10
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 43 16 16 32
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 0 0 2
Ozyptila rauda Simon, 1875 9 2 6 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 1 0 5
Xysticus acerbus Thorell, 1872 3 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 5 0 1 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 13 2 3 14
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 6 18 14
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 2 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 1 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 3 2 0 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 3 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Eresus kollari (Rossi, 1846) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 2 3 1 6
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 2 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 2 0 2
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 7 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 6 5 3 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 6 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 11 0 3
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 3 1 15 4
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 0 1 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 2 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 4 3 5 5
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 3 2 0 3
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 6 1 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 2 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 2 0 2
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 5 3 3
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 2 0 3
raSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 0 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 4
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 1 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Calositticus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 2 0 6
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 2 0 4
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 2 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 6 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 0 2 0 2
Eresus hermani (Kovács et al., 2015) 1 0 6 2
Eresus kollari (Rossi, 1846) 3 1 0 3
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 7 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 1 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 5 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1484 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 6 0 2 6
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 3 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 3 4
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 2
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 9 2 0 6
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 3 0 0 3
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 5 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 23 15 5 22
Eresus kollari (Rossi, 1846) 3 0 0 2
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 2
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 2 3 1 4
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 36 5 0 8
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 80 23 42 57
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 1 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 7 0 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 9 6 0 5
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 7 0 10
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 9 1 1 10
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 42 12 8 23
Gnaphosa opaca Herman, 1879 118 75 31 21
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 0 1 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 7 3 2 8
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 44 21 41 52
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 24 3 18
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 15 8 4 20
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 2 0 5
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 29 10 4 24
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 16 10 0 7
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 37 24 0 30
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 38 28 0 25
Zelotes segrex (Simon, 1878) 11 19 0 8
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 0 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 7 2 0 7
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 3 6 0 8
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 43 37 1 36
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) 9 5 0 10
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 0 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 17 0 0 8
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 135 51 3 24
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 14 3 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 8 5 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 23 7 0 8
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 12 2 0 8
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 0 0 1
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) 2 1 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 4 6 0 8
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 6 9 0 9
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 1 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 2 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 4 2 0 6
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 6 0 7
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 12 6 2 16
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 37 10 0 14
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 5 0 8
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 2 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 5 1 0 4
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 1 1 0 2
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 9 12 0 12
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 4 0 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 3 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 83 37 6 44
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 0 0 3
Scotina celans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 122 31 73 43
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 10 1 0 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 158 62 169 69
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 39 6 10 33
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 6 0 1 6
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 62 8 16 31
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 22 12 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 60 18 10 11
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 3 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 2 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 33 32 0 30
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 4 2 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 52 4 0 19
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 2 3
Zora manicata Simon, 1878 26 22 5 17
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 13 0 1 9
Thanatus atratus Simon, 1875 33 6 3 19
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 0 1 5
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 11 17 2 20
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 2 2 3
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 2 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 7 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 5 3 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 9 0 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 11 0 3
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 2 1 4 2
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 1 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 3 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 1 1 1 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 1 2 5
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 14 5 8 12
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 4 2 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 1 4 10
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 14 17 1 5
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 6 12 6 17
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 2 2 2 5
Segestria senoculata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 17 19 11 18
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 8 1 0 4
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 4
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 1 3
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 8 1 9 15
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 3 6 9
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 39 16 16 30
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 9 2 6 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 1 0 5
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 4 3 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 3 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 0 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 5 0 1 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 17 4 3 17
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 1 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 6 18 14
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 23 3 3 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 11 4 1 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 4 0 3
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 6 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 3 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 1 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 1 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Calositticus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 1 0 4
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 2 0 4
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 2 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 5 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 2 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 18 2 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 1 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 12 4 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 11 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 7 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 1 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 2 1 0 3
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 2 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus hermani (Kovács et al., 2015) 1 0 6 2
Eresus kollari (Rossi, 1846) 1 1 0 2
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) 9 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020