Kvadráty: 7065 7165 6766 6764 6864
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený 10× 11×

Lasaeola prona (Menge, 1868)

České jménosnovačka sehnutá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy11 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález 1974 , František Miller
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Lasaeola prona (Menge, 1868) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno95111
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
Lasaeola prona (Menge, 1868) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno5307
Skalní stepi na vápenci4213
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
 SamciSamiceMláďataNálezy