Kvadráty: 6864
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium elegans Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Micaria guttulata Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Chalcoscirtus brevicymbialis Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lasaeola prona Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (173 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 4 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 5 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 3 2 2
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 4 4 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 2 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Lasaeola prona (Menge, 1868) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 5 0 1 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 10 1 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 4 2 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 35 16 1 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 4 3 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 16 3 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 23 7 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 4 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 14 7 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 81 78 0 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 1 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 6 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 3 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 7 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 1 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 1 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 5 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 5 2 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 41 14 5 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 1 1 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (173 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 4 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 5 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 3 2 2
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 4 4 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 2 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Lasaeola prona (Menge, 1868) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 5 0 1 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 10 1 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 4 2 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 35 16 1 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 4 3 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 16 3 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 23 7 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 4 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 14 7 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 81 78 0 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 1 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 6 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 3 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 7 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 1 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 1 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 5 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 5 2 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 41 14 5 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy