Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 25× 55× 83×

Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943)

České jménoskálovka trpasličí
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy83 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - ME-ea. (P, CZ, A
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (83 použitých nálezů)
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3127120
Prosev4405
Individuální sběr2605
Neurčeno4865053
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (83 použitých nálezů)
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách2102
Neurčeno5874058
Travnaté stepi2303
Skalní stepi na vápenci2414
Xerotermní travinobylinná společenstva5205
Ovocné sady s luční vegetací3001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0402
Jeskyně0101
Ovocné sady a vinohrady0101
Suché louky131205
Lesní okraje0001
 SamciSamiceMláďataNálezy