Kvadráty: 7262
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ipa terrenus Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus dzieduszyckii Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles hilarulus Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (74 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 1 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 1 1
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 4 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 3 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 5 5 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 4 3 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 4 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 2 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 2 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (74 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 1 1
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 3 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 5 3 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 2 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 4 2 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 4 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy