Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 4x 6x 132x 32x 174x

Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862

České jménozápředník trávní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (112 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past32213047
Smyk713017
Žlutá miska5307
Prosev1204
Individuální sběr1123029
Sklepávání3608
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (102 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny0101
vřesoviště nižších poloh0202
pastviny8802
Cesty, silnice4002
Vrchoviště3001
Xerotermy na jiných podkladech88016
Luční úhory1202
Pole1203
Močály2204
Vlhké louky1304
Louky0203
Haldy a výsypky0002
Písečné přesypy0302
Lesy1202
Ovocné sady3102
Xerotermní travinobylinná společenstva1825118
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Slatiniště1102
Louky a pastviny0504
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5203
Rašeliniště a slatiniště1001
Bažinné olšiny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech3807
Lesní paseky0102
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Pískovna0101
Železniční náspy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1304
Suťové a roklinové lesy0101
Floristicky pestré křoviny0002
Kultury listnáčů1001
Urbánní biotopy1001
Smrkové monokultury1001
Lužní lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy