Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 132× 36× 178×

Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862

České jménozápředník trávní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy178 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (178 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1124030
Zemní past35223049
Smyk813018
Neurčeno4454162
Žlutá miska5307
Prosev1204
Sklepávání3608
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (178 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky89017
Nízké xerofilní křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh2304
Pastviny8802
Neurčeno37353072
Suché doubravy2001
Okraje silnic4002
Rašeliniště4002
Úhory1202
Ostatní pole1203
Močály2204
Mokré louky1304
Louky0203
Haldy a výsypky0002
Písčiny0302
Lesy1202
Ovocné sady s luční vegetací3102
Xerotermní travinobylinná společenstva1825118
Bylinné porosty břehů0101
Luční ostřicové mokřady1102
Louky a pastviny0504
Porosty borůvek5203
Mokřadní olšiny0101
Skalní stepi na vápenci3807
Paseky0102
Suché křoviny1003
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Železniční náspy1001
Lesostepní doubravy1304
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby listnáčů1001
Ruderály1001
Výsadby jehličnanů1001
Lužní lesy nížin0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy