Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 8x 11x 256x 30x 305x

Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862

České jménozápředník trávní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy305 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (113 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk613018
Žlutá miska5307
Zemní past31183044
Prosev2405
Individuální sběr1124029
Sklepávání4609
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (101 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
vřesoviště nižších poloh0202
pastviny8802
okraje silnic4002
rašeliniště4002
travnaté stepi88016
úhory1202
obilná pole1203
Močály2204
mokré louky1304
Louky0203
haldy a výsypky0002
písčiny0302
Lesy1202
A1211001001
Xerotermní travinobylinná společenstva1825118
bylinné porosty břehů0101
luční ostřicové mokřady1102
Louky a pastviny0504
horská vřesoviště5203
bažinné olšiny0101
skalní stepi na vápenci3807
paseky0102
suché křoviny1003
pískovny0101
železniční náspy1001
lesostepní doubravy1304
ovocné sady bez bylinné vegetace2101
suťové a roklinové lesy0101
Kultury listnáčů1001
ruderály1001
výsadby jehličnanů1001
údolní jasanoolšové luhy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019