Kvadráty: 6264
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (57 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 1 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 0 1 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 0 1 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (57 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 1 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 0 1 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy