Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 10× 179× 64× 258×

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

České jménosnovačka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy258 nálezů, 100 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-750

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (258 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1247054
Zemní past1253522100
Smyk17204
Neurčeno43492291
Žlutá miska1001
Prosev5607
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (258 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin1304
Xerotermní travinobylinná společenstva711014
Lesní okraje2216
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0604
Výsadby listnáčů0202
Suché louky169019
Kamenolomy4104
Mezofilní louky4004
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Vřesoviště nižších poloh9103
Louky0303
Suché doubravy2612018
Neurčeno824642107
Reliktní bory na skalách2203
Suťové a roklinové lesy0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Úhory0402
Skalní stepi na vápenci107012
Ruderály0303
Stinné skály nižších poloh1001
Ovocné sady s luční vegetací7118
Lesy0303
Porosty borůvek5204
Písčiny0101
Ostatní pole1502
Mokré louky1001
Výsadby jehličnanů1001
Louky a pastviny1001
Acidofilní bory1102
Bučiny nižších poloh1001
Lesostepní doubravy1712016
Přirozené lesy1102
Haldy a výsypky0001
Pastviny1001
Suché křoviny1002
 SamciSamiceMláďataNálezy