Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 10x 179x 47x 241x

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

České jménosnovačka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy241 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (150 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1037042
Zemní past115342296
Žlutá miska1001
Smyk16203
Prosev5607
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky4004
Porosty vysokých ostřic0101
suché doubravy0101
reliktní bory na skalách1001
Suťové lesy0101
travnaté stepi1001
Xerotermy na jiných podkladech159017
Xerotermní travinobylinná společenstva68010
Louky0202
Luční úhory0402
Skalní stepi na vápencových podkladech107012
Pískovna0402
Ruderály0202
Reliktní bory na skalních podkladech1202
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady7118
Lesy0303
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy239014
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5204
Písečné přesypy0101
Kamenolom4003
Pole1502
Vlhké louky1001
Kulturní lesy1001
Lužní lesy1102
Louky a pastviny1001
Acidofilní bory1102
Lesní okraje2115
Acidofilní bukové bučiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1712016
Přirozené lesy1102
Haldy a výsypky0001
Polní meze1001
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury listnáčů0101
Trnkové křoviny1001
Urbánní biotopy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 SamciSamiceMláďataNálezy