Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 10x 19x 312x 40x 381x

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

České jménosnovačka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy381 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (150 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr840044
Zemní past120262292
Žlutá miska1001
Prosev1906
Smyk16102
Sklepávání0101
?0604
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (130 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché doubravy1303
reliktní bory na skalách2203
dubohabřiny238013
travnaté stepi169018
Xerotermní travinobylinná společenstva68010
Louky0202
úhory0402
skalní stepi na vápenci107012
pískovny0402
ruderály0303
osluněné skály nižších poloh1001
A1211001001
Lesy0303
lužní lesy nížin0101
horská vřesoviště5204
písčiny0101
kamenolomy4003
obilná pole1502
mokré louky1001
výsadby jehličnanů1001
údolní jasanoolšové luhy1102
Louky a pastviny1001
ovocné sady bez bylinné vegetace6117
Acidofilní bory1102
Lesní okraje2115
bučiny nižších poloh1001
lesostepní doubravy1712016
Přirozené lesy1102
haldy a výsypky0001
mezofilní louky4004
suché křoviny1002
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019