Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 10x 179x 64x 258x

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

České jménosnovačka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy258 nálezů, 100 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (258 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1247054
Zemní past1253522100
Smyk17204
Neurčeno43492291
Žlutá miska1001
Prosev5607
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (258 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0101
Xerotermní travinobylinná společenstva711014
Lesní okraje2216
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Výsadby listnáčů0101
Suché louky1002
Kamenolomy0101
Mezofilní louky4004
Porosty vysokých ostřic0101
Vřesoviště nižších poloh9103
Louky0303
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy259015
Suché doubravy0101
Neurčeno824642107
Reliktní bory na skalách1001
Suťové lesy0101
Travnaté stepi1001
Xerotermy na jiných podkladech159017
Luční úhory0402
Skalní stepi na vápencových podkladech107012
Pískovna0402
Ruderály0202
Reliktní bory na skalních podkladech1202
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady7118
Lesy0303
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5204
Písečné přesypy0101
Kamenolom4003
Pole1502
Vlhké louky1001
Kulturní lesy1001
Lužní lesy1102
Louky a pastviny1001
Acidofilní bory1102
Acidofilní bukové bučiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1712016
Přirozené lesy1102
Haldy a výsypky0001
Polní meze1001
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury listnáčů0101
Trnkové křoviny1001
Urbánní biotopy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 SamciSamiceMláďataNálezy