Kvadráty: 5952
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10× 16× 27×
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Archaeodictyna consecuta Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) Kriticky ohrožený
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 13×
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 10×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11× 13×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 11× 11×
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
Agyneta fuscipalpa Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 13× 16×
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10×
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 10× 11×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 10×
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lessertia dentichelis Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Megalepthyphantes collinus Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10× 11×
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Nusoncus nasutus Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 13×
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 29× 31×
Alopecosa cursor Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený
Alopecosa fabrilis Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 17× 19×
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 19× 19×
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 35× 36×
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 12×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 20× 22×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 12× 13×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oonopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinesthis inermis Tapinesthis inermis (Simon, 1882) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Holocnemus pluchei Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 10×
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus terebratus Attulus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hasarius adansoni Hasarius adansoni (Audouin, 1826) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera milleri Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum limbatum Leiobunum limbatum L. Koch, 1861
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 25× 26×
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10×
Nesticodes rufipes Nesticodes rufipes (Lucas, 1846)
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 10×
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 10×
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 13× 15×
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11× 11×
Xysticus ferrugineus Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 15× 16×
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1195 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 10 10 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 5 6 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) 0 0 1 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 20 20 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 3 3 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 4 2 0 5
Eresus kollari Rossi, 1846 3 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 6 5 1 9
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 6 7 11
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 1 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 2 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 5
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 6 1 0 2
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 8 8 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 4 9 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 4 0 4
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 23 7 0 6
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 6 2 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) 6 35 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 6 14 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 14 9 0 11
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 2 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 5 0 5
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 2 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 2 2 0 4
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 1 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 3 0 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 50 23 22 29
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 4 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 36 23 3 15
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 2 0 6
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 123 42 6 17
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 76 37 35 33
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 16 3 0 10
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 17 11 9 20
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 3 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 258 17 2 9
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 8 0 1 8
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 9 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 1 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 3 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 56 57 2 22
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 5 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 5 0 9
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 4 0 7
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 2 0 7
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 4 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 6 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 1 0 6
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 18 3 0 11
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 8 0 0 5
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 62 5 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 0 0 5
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 5
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 3
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 1 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 3
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 4
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 4
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 0 0 2
Thanatus atratus Simon, 1875 1 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) 1 1 5 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 4 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 3 0 5
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 3
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 3
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 1 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 1 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 1 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 4 2 5
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 5 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 3 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 0 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 11 10 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 4 4 0 3
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 1 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 7 0 6
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 4 1 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 74 9 0 3
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 1 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 6 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 1 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Neon rayi (Simon, 1875) 2 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 1 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Nesticodes rufipes (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 1 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 9 3 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 5 2 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 10 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 1 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 10 18 23 17
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 3 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 3 0 4
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 11 0 7
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 3 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 3 25 8
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 16 0 3
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 7 7
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 14 3 31 10
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 11 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 4 6
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 8 9 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 4 0 4
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 4
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 3 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 1 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 2 0 6
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 2 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 10 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 2 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 2 15 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1194 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 2 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 3
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 4
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 10 5
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 1 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 10 17 27 24
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 3
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 1 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 5
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 4 4 0 5
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 7
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 1 8
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 4
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 1 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 4 0 6
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 11 10 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 5 1 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 2 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 5
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 3 0 6
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) 6 35 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 11 0 7
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 6 8 1 8
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 5
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 1 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 4
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 1 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 2 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 4
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 3 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 3
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 1 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 25 6
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 7 9
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 14 3 31 10
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 3
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 12 5
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 2 0 8
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 4
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 3
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 3 8
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) 0 0 1 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 1 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 3 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 4 1 6
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 5 7 10
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 3 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 3 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 6 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 3 0 5
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 4 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 23 7 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 4 3 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 0 0 2
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 10 6 0 6
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 5 0 5
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 2 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 2
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 34 18 11 20
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 4 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 22 9 2 10
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 8 2 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 122 41 6 15
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 63 30 18 23
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 5 2 5 11
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 1 2 1 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 6 0 1 6
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 5 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Neon rayi (Simon, 1875) 2 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 4 0 5
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 11 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 3
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 5 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 5 0 9
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 4 0 7
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 2 0 7
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 16 3 0 9
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 3 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 9 5 0 5
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 2 0 5
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 1 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 6 1 0 4
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 6 14 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 7 4 0 5
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 4 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 5 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 333 25 2 12
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 5 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 67 5 0 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 5 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 2 1 0 3
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 12 3 11 7
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 14 14 1 5
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 13 8 16 10
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 11 1 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 8 8 2 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 7 4 0 5
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 6 6 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 10 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 4 1 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 8 8 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 1 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 3 9 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 0 0 4
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 2 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 2 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 1 2 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 43 42 2 11
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 1 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 5 0 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) 1 1 5 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 2 0 2
Nesticodes rufipes (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 1 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 9 3 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 7 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 2 1 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 10 10 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 0 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 20 21 1 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 1 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 2 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 3 0 5
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 3
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 3 16 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy