Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 203x 36x 241x

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)

České jménopavučenka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy241 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2016 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (189 použitých nálezů)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev327024
Zemní past2231412147
Individuální sběr76011
Nárazová past0101
Smyk0705
ze11001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (136 použitých nálezů)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů1304
lužní lesy nížin9207
rašeliniště8657044
výsadby jehličnanů0101
kamenité suti nižších poloh0101
Horské biotopy6105
ostřicové porosty stojatých vod1403
Těžební jámy0101
travnaté stepi0301
osluněné skály nižších poloh1102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1003
haldy a výsypky0012
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
údolní jasanoolšové luhy2910015
mokré louky13308
Louky0404
bažinné olšiny6205
Břehy tekoucích vod3603
Močály2204
horské bučiny0001
vrbové křoviny2305
mezofilní louky2304
Stojaté a pomalu tekoucí vody2001
ruderály9203
dubohabřiny2001
širokolisté horské nivy2102
suché křoviny0101
luční ostřicové mokřady1102
podmáčené smrčiny1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020