Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 212× 39× 253×

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)

České jménopavučenka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy253 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2018 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (253 použitých nálezů)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2221432150
Prosev321018
Individuální sběr67012
Nárazová past0101
Neurčeno8936062
Smyk213010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (253 použitých nálezů)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1411061116
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2406
Bylinné porosty břehů1304
Lužní lesy nížin3812022
Rašeliniště8657044
Výsadby jehličnanů0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Horské biotopy6105
Ostřicové porosty stojatých vod1403
Těžební jámy0101
Suché louky0301
Stinné skály nižších poloh1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1003
Haldy a výsypky0012
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
Mokré louky13308
Louky0404
Mokřadní olšiny6205
Břehy tekoucích vod3603
Močály2204
Horské bučiny0001
Mezofilní louky1203
Ruderály9203
Stojaté a pomalu tekoucí vody2001
Pastviny1101
Dubohabřiny2001
Širokolisté horské nivy2102
Suché křoviny0101
Luční ostřicové mokřady1102
Podmáčené smrčiny1202
 SamciSamiceMláďataNálezy