Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 212x 37x 251x

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)

České jménopavučenka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy251 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (251 použitých nálezů)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev321018
Zemní past2221412148
Individuální sběr67012
Nárazová past0101
Neurčeno8936062
Smyk213010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (251 použitých nálezů)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Devětsilové lemy horských toků0101
Neurčeno1411041114
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy8105
Rašeliniště a slatiniště1215019
Kulturní lesy0101
Kamenité sutě0101
Horské biotopy6105
Porosty vysokých ostřic1403
Bylinné porosty na březích potoků a řek1203
Těžební jámy0101
Xerotermy na jiných podkladech0301
Pískovcová skalní města1102
Rákosiny, orobincové porosty1003
Haldy a výsypky0012
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
Lužní lesy2910015
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1102
Vlhké louky13308
Vrchoviště7442025
Louky0404
Bažinné olšiny6205
Břehy tekoucích vod3603
Močály2204
Horské buko-jedlové lesy0001
Kácené vrbové křoviny2305
Mezofilní louky1203
Ruderály9203
Stojaté a pomalu tekoucí vody2001
Polní meze1101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2001
Širokolisté vysokostébelné nivy2102
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Slatiniště1102
Podmáčené smrčiny1202
 SamciSamiceMláďataNálezy