Kvadráty: 7057
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 4x 4x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 6x 6x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 6x 6x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 4x 4x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 6x 6x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 4x 4x
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený 2x 2x
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 4x 4x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 4x 4x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 4x 4x
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 4x 4x
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 5x 5x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Calositticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 4x 4x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 6x 6x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (87 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 0 2 0 1
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 8 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 2 2
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 6 5 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (119 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 3 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 0 3 0 2
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 2 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 8 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 10 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 6 5 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019