Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 4x 95x 28x 127x

Synageles venator (Lucas, 1836)

České jménoskákavka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy127 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1940, B. Tomšík, Miller 1947
Poslední nález 2019 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-300-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (83 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2204
Individuální sběr1015429
Smyk8192329
Pozorování0001
Žlutá miska4307
Nárazová past1001
Prosev0124
Sklepávání2538
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny, orobincové porosty2114
mezofilní louky0101
okraje silnic0001
zahrady0001
vnější stěny budov1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
interiéry budov0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Cesty, silnice1001
Vlhké louky0335
Přechodová rašeliniště1102
Porosty vysokých ostřic0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek1112
Louky0202
Křoviny a skupiny stromů mimo les1102
Močály35510
Lesní okraje0403
Xerotermy na jiných podkladech0524
Lesní paseky0525
Ovocné sady1203
Pískovna1001
Haldy a výsypky2002
Vnější stěny budov2002
Pastviny1001
Břehy tekoucích vod1001
Urbánní biotopy0101
Rašeliniště a slatiniště1326
Ruderály1052
Pole1001
Polní biotopy0011
Horské buko-jedlové lesy1101
Lesní cesta0201
Skalní stepi na vápencových podkladech0324
Parky0101
Slaniska0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020