Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 95× 43× 142×

Synageles venator (Lucas, 1836)

České jménoskákavka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy142 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1940, B. Tomšík, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (142 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0427
Individuální sběr1118433
Neurčeno1627346
Zemní past2305
Smyk9232334
Pozorování0001
Žlutá miska4307
Nárazová past1001
Sklepávání2538
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů1213
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Mokré louky2438
Neurčeno21241151
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2316
Louky0303
Močály36511
Slaniska0202
Suché doubravy0101
Mezofilní louky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Okraje silnic1002
Zahrady0001
Vnější stěny budov3003
Interiéry budov0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Rašeliniště2428
Suché křoviny1102
Lesní okraje0403
Suché louky0524
Paseky0525
Ovocné sady s luční vegetací1203
Haldy a výsypky2002
Pastviny1001
Břehy tekoucích vod1001
Ruderály1153
Ostatní pole1001
Polní biotopy0011
Horské bučiny1101
Lesní cesta0201
Skalní stepi na vápenci0324
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy