Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 7x 184x 25x 216x

Synageles venator (Lucas, 1836)

České jménoskákavka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy216 nálezů, 68 kvadrátů
První nález 1940, B. Tomšík, Miller 1947
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-300-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (84 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2103
Smyk7202228
Pozorování0001
Individuální sběr1215330
Žlutá miska4307
Nárazová past1001
Prosev0135
Sklepávání1436
pa1102
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (76 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky0101
okraje silnic1002
zahrady0001
vnější stěny budov3003
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2114
interiéry budov0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
mokré louky0335
rašeliniště2417
ostřicové porosty stojatých vod0101
bylinné porosty břehů1112
Louky0202
suché křoviny1102
Močály35510
Lesní okraje0403
travnaté stepi0524
paseky0525
A1211001203
pískovny1001
haldy a výsypky2002
Břehy tekoucích vod1001
pastviny1001
ruderály1153
obilná pole1001
Polní biotopy0011
horské bučiny1101
Lesní cesta0201
skalní stepi na vápenci0324
městské parky0101
slaniska0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020