Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Synageles venator (Lucas, 1836) Not endangered 4x 93x 27x 124x

Synageles venator (Lucas, 1836)

Czech nameskákavka štíhlá
Threat levelNot endangered
Records124 nálezů, 69 kvadrátů
First record 1940, B. Tomšík, Miller 1947
Last record 2019 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-300-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (84 used records)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2103
Smyk7202228
Pozorování0001
Individuální sběr1215330
Žlutá miska4307
Nárazová past1001
Prosev0135
Sklepávání1436
pa1102
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (76 used records)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
mezofilní louky0101
okraje silnic1002
zahrady0001
vnější stěny budov3003
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2114
interiéry budov0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
mokré louky0335
rašeliniště2417
ostřicové porosty stojatých vod0101
bylinné porosty břehů1112
Louky0202
suché křoviny1102
Močály35510
Lesní okraje0403
travnaté stepi0524
paseky0525
A1211001203
pískovny1001
haldy a výsypky2002
Břehy tekoucích vod1001
pastviny1001
ruderály1153
obilná pole1001
Polní biotopy0011
horské bučiny1101
Lesní cesta0201
skalní stepi na vápenci0324
městské parky0101
slaniska0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020