Kvadráty: 6176
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Mioxena blanda Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mioxena blanda (Simon, 1884) 0 0 4 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Mioxena blanda (Simon, 1884) 0 0 4 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy