Kvadráty: 6176
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Mioxena blanda Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mioxena blanda (Simon, 1884) 0 0 4 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (30 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Mioxena blanda (Simon, 1884) 0 0 4 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy