Kvadráty: 6176
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 6x 6x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019