Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 144× 30× 191×

Neriene montana (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy191 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (191 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr10331549
Smyk36010
Nárazová past0002
Neurčeno1536367
Zemní past1113524
Prosev48411
Eklektor4868
Sklepávání3141620
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (191 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny2103
Mokré louky2215
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Lužní lesy nížin1116724
Suťové a roklinové lesy1112
Vlhké doubravy0101
Neurčeno10271167
Výsadby jehličnanů0103
Skalní a suťové biotopy0101
Výsadby listnáčů0202
Břehy tekoucích vod4558
Ruderály0606
Luční ostřicové mokřady0302
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3103
Bylinné porosty břehů1124
Mokřadní olšiny0604
Močály3503
Paseky0011
Kamenolomy1102
Suché doubravy1001
Pastviny0011
Lesní okraje0202
Lesy1124
Louky01112
Horské bučiny0011
Interiéry budov27211
Suché křoviny1848
Acidofilní bory1001
Ovocné sady s luční vegetací1807
Kamenité suti nižších poloh1001
Rašeliniště2302
Přirozené lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Písčiny0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0202
Lesostepní doubravy1201
 SamciSamiceMláďataNálezy