Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 6x 144x 21x 182x

Neriene montana (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy182 nálezů, 100 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (115 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr10291444
Smyk3408
Zemní past1113524
Prosev48411
Eklektor4868
Sklepávání3141620
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (115 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2102
Lužní lesy812616
Suťové lesy1011
výsadby jehličnanů0101
Skalní a suťové biotopy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0011
Kultury listnáčů0202
Vlhké louky2103
Břehy tekoucích vod4558
Urbánní biotopy0606
Slatiniště0302
Rákosiny, orobincové porosty3103
Bylinné porosty na březích potoků a řek1124
Bažinné olšiny0604
Močály3503
Lesní paseky0011
Kamenolom1102
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy3305
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Polní meze0011
Lesní okraje0202
Lesy1124
Louky01112
Horské buko-jedlové lesy0011
Interiéry budov27211
Křoviny a skupiny stromů mimo les1747
Acidofilní bory1001
Křovinatý plášť lesa0101
Ovocné sady1807
Kamenité sutě1001
Vrchoviště2302
Přirozené lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Písečné přesypy0001
Parky0202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1201
Borové monokultury0001
Smrkové monokultury0001
 SamciSamiceMláďataNálezy