Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 10x 282x 17x 331x

Neriene montana (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy331 nálezů, 98 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (116 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past96215
Individuální sběr11341447
Prosev38514
Smyk46210
Eklektor4868
Sklepávání3141620
ra1001
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (112 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny4013
výsadby jehličnanů0102
Skalní a suťové biotopy0101
lužní lesy nížin3316
Kultury listnáčů0202
mokré louky2103
Břehy tekoucích vod4558
ruderály0606
luční ostřicové mokřady0302
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3103
údolní jasanoolšové luhy712615
bylinné porosty břehů1124
bažinné olšiny0604
Močály3503
paseky0011
kamenolomy1102
mezofilní louky0011
Lesní okraje0202
Lesy1124
Louky01112
horské bučiny0011
interiéry budov27211
suché křoviny1848
Acidofilní bory1001
ovocné sady bez bylinné vegetace1807
kamenité suti nižších poloh1001
rašeliniště2302
Přirozené lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
písčiny0001
městské parky0202
lesostepní doubravy1201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020