Kvadráty: 7250
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 7 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 10 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 7 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 10 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019