Kvadráty: 7250
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 3x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 7 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 10 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (65 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 7 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 10 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy