Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 5x 13x 301x 83x 402x

Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837

České jménoběžník dvoupruhý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy402 nálezů, 151 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (305 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1336043
Zemní past386802186
Individuální sběr4445263
Prosev111010
Sklepávání5103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (257 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky7521038
Křoviny a skupiny stromů mimo les2201
Nízké xerofilní křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva247016
Xerotermy na jiných podkladech5825030
Močály0202
Reliktní bory na skalních podkladech1304
pastviny0101
rašeliniště1001
mezofilní louky6204
Slaniska1001
Slatiniště1405
Louky a pastviny4808
Přechodová rašeliniště0101
Luční úhory305011
Vrchoviště0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou192010
Louky1312229
Rašeliniště a slatiniště2001
Pastviny27804
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3104
Haldy a výsypky1003
Lesní okraje2107
Lesy1001
Skály nižších a středních výšek2001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
Ovocné sady a vinohrady1001
Horské buko-jedlové lesy1101
Polní meze22405
Kamenolom5102
Pískovna3002
Mezofilní louky297213
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5106
Lesní paseky7002
Pole0001
Přirozené lesy2001
Kamenité sutě2002
Trnkové křoviny2001
Skalní stepi na vápencových podkladech183012
Břehy tekoucích vod4103
Bylinný lem lesa7204
Lesní cesta1001
Ovocné sady2404
Kultury listnáčů1202
Smrkové monokultury2002
Polní úhory1102
Lužní lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy