Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 5x 13x 301x 68x 387x

Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837

České jménoběžník dvoupruhý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy387 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (296 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1233039
Zemní past383782184
Individuální sběr4245262
Prosev1908
Sklepávání5103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (248 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny0101
mezofilní louky6204
mokré louky1001
Xerotermní travinobylinná společenstva227015
Slatiniště1405
Louky a pastviny4808
Přechodová rašeliniště0101
Luční úhory305011
Vrchoviště0101
Vlhké louky7519036
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou192010
Louky1312229
Rašeliniště a slatiniště2001
Xerotermy na jiných podkladech5824029
Pastviny27804
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3104
Močály0101
Haldy a výsypky1003
Lesní okraje2107
Lesy1001
Skály nižších a středních výšek2001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
Ovocné sady a vinohrady1001
Horské buko-jedlové lesy1101
Reliktní bory na skalních podkladech1203
Polní meze22405
Kamenolom5102
Pískovna3002
Mezofilní louky297213
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5106
Lesní paseky7002
Pole0001
Přirozené lesy2001
Kamenité sutě2002
Trnkové křoviny2001
Skalní stepi na vápencových podkladech183012
Břehy tekoucích vod4103
Bylinný lem lesa7204
Lesní cesta1001
Ovocné sady2404
Kultury listnáčů1202
Smrkové monokultury2002
Polní úhory1102
Lužní lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020