Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 13× 301× 93× 412×

Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837

České jménoběžník dvoupruhý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy412 nálezů, 156 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (412 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1739051
Zemní past389802188
Individuální sběr4445263
Prosev111010
Neurčeno2614097
Sklepávání5103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (412 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky7522040
Suché louky5826031
Suché křoviny4202
Nízké xerofilní křoviny1001
Mezofilní louky369218
Xerotermní travinobylinná společenstva247016
Vřesoviště nižších poloh0101
Močály0202
Reliktní bory na skalách1304
Rašeliniště3205
Horská vřesoviště0001
Neurčeno84490145
Pastviny4913010
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4003
Paseky12004
Slaniska1001
Luční ostřicové mokřady1405
Louky a pastviny4808
Úhory316013
Porosty borůvek192010
Louky1312229
Suché doubravy3104
Haldy a výsypky1003
Lesní okraje2107
Lesy1001
Stinné skály nižších poloh2001
Bylinné porosty břehů1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
Ovocné sady a vinohrady1001
Horské bučiny1101
Kamenolomy5102
Lesostepní doubravy5106
Ostatní pole0001
Přirozené lesy2001
Kamenité suti nižších poloh2002
Skalní stepi na vápenci183012
Břehy tekoucích vod4103
Vlhké lesní lemy7204
Lesní cesta1001
Ovocné sady s luční vegetací2404
Výsadby listnáčů1202
Výsadby jehličnanů2002
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy