Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 10x 25x 572x 67x 674x

Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837

České jménoběžník dvoupruhý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy674 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (297 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1039044
Zemní past409782193
Individuální sběr2445255
Prosev0202
?2002
Sklepávání0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (247 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny27905
mezofilní louky5713222
mokré louky7619037
Xerotermní travinobylinná společenstva227015
luční ostřicové mokřady1405
rašeliniště2203
Louky a pastviny4808
úhory316013
horská vřesoviště192010
Louky1312228
travnaté stepi5824029
dubohabřiny3104
Močály0101
haldy a výsypky1003
Lesní okraje2107
osluněné skály nižších poloh2001
Lesy1001
bylinné porosty břehů1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
Ovocné sady a vinohrady1001
horské bučiny1101
reliktní bory na skalách1203
kamenolomy5102
pískovny3002
paseky7002
lesostepní doubravy5106
obilná pole0001
Přirozené lesy2001
kamenité suti nižších poloh2002
suché křoviny2001
skalní stepi na vápenci183012
Břehy tekoucích vod4103
suché lesní lemy7204
Lesní cesta1001
ovocné sady bez bylinné vegetace2404
Kultury listnáčů1202
výsadby jehličnanů2002
údolní jasanoolšové luhy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020