Kvadráty: 5348
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitopus morio Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy