Kvadráty: 5348
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Česká arachnologická společnost © 2008-2020