Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 5x 7x 819x 86x 917x

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

České jménočelistnatka Listerova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy917 nálezů, 179 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-800

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (687 použitých nálezů)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr59113173
Prosev3549039
Pozorování1001
Zemní past687983138492
Žlutá miska0101
Fotografie0101
Smyk75100963
Sklepávání1111014
Eklektor0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (624 použitých nálezů)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky67105049
Lesy47601043
zahrady1001
Mezofilní louky0202
Mokřadní olšiny1101
Močály1617220
Lužní lesy821571045
městské parky0101
lužní lesy nížin6403
výsadby listnáčů1101
Porosty vysokých ostřic2503
Pískovcová skalní města0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy811981532
Slatiniště1023213
Skalní stepi na vápencových podkladech1404
Přechodová rašeliniště3408
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny1101
Vrchoviště210616
Kamenolom1203
Kulturní lesy1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek2018014
Floristicky pestré křoviny0102
Rašelinné březiny a bory128017
Louky1740022
Xerotermní travinobylinná společenstva3730028
Květnaté bučiny1303
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1102
Bažinné olšiny156172869
Rašeliniště a slatiniště2624121
Reliktní bory na skalních podkladech3214
Bylinný lem lesa1012
Pastviny0101
Břehy tekoucích vod174016
Xerotermy na jiných podkladech3303
Lesní paseky812012
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy921014
Lesní okraje53012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2102
Štěrkové lavice0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5808
Smrkové monokultury1404
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1725012
Přirozené lesy1314010
Haldy a výsypky01579
Borové monokultury3516
Louky a pastviny2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody6805
Podmáčené smrčiny0746
Rákosiny, orobincové porosty2304
Skály nižších a středních výšek1001
Luční úhory1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Slaniska0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1002
Horské buko-jedlové lesy0101
Kultury listnáčů398304
Lesní cesta2304
Křoviny a skupiny stromů mimo les3518520
Acidofilní bory3306
Ovocné sady3104
Kultury jehličnanů202005
Polní meze1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4407
Kamenité sutě1001
Trnkové křoviny1101
Křovinatý plášť lesa0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0201
Písečné přesypy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy