Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 819× 106× 937×

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

České jménočelistnatka Listerova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy937 nálezů, 195 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (937 použitých nálezů)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr60116177
Zemní past7011003138501
Smyk76103966
Prosev3852043
Pozorování1001
Žlutá miska0101
Fotografie0101
Neurčeno20362216230
Sklepávání1111014
Eklektor0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (937 použitých nálezů)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky67105051
Lužní lesy nížin1913922596
Suťové a roklinové lesy1201
Lesy47601043
Zahrady1001
Mezofilní louky0202
Vlhké lesní lemy1113
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3405
Mokřadní olšiny157173870
Luční ostřicové mokřady1123214
Močály1617220
Rašeliniště3138746
Horská vřesoviště0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0301
Neurčeno26872241293
Bučiny nižších poloh1505
Dubohabřiny2204
Vlhké doubravy1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0502
Kukuřičná pole2001
Výsadby listnáčů408405
Ostřicové porosty stojatých vod2503
Stinné skály nižších poloh1102
Skalní stepi na vápenci1404
Horské smrčiny2103
Kamenolomy1203
Výsadby jehličnanů2530117
Bylinné porosty břehů2018014
Suché křoviny3621524
Rašelinné bory128017
Louky1740022
Xerotermní travinobylinná společenstva3730028
Bahnité břehy1102
Reliktní bory na skalách3214
Pastviny1102
Břehy tekoucích vod174016
Suché louky3303
Paseky812012
Lesní okraje53012
Štěrkové břehy řek0101
Porosty borůvek5808
Suché doubravy1725012
Přirozené lesy1314010
Haldy a výsypky01579
Louky a pastviny2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody6805
Podmáčené smrčiny0746
Úhory1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Slaniska0101
Horské bučiny0101
Lesní cesta2304
Acidofilní bory3306
Ovocné sady s luční vegetací3104
Lesostepní doubravy4407
Kamenité suti nižších poloh1001
alpínské trávníky0201
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy