Kvadráty: 6071
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (54 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy