Kvadráty: 6071
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Česká arachnologická společnost © 2008-2019