Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 277× 83× 367×

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka bělovlasá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy367 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Martin Vašíček
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (367 použitých nálezů)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač1101
Individuální sběr4138749
Zemní past1215292142
Smyk94112
Neurčeno59391101
Prosev18281932
Eklektor2344926
Sklepávání5224
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (367 použitých nálezů)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály1101
Lesostepní doubravy6106
Lesní okraje1210217
Výsadby listnáčů4202
Paseky0202
Výsadby jehličnanů13171619
Louky5427
Xerotermní travinobylinná společenstva6709
Neurčeno663789115
Suché křoviny2204
Reliktní bory na skalách4807
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Dubohabřiny3202
Lužní lesy nížin1102
Suťové a roklinové lesy2203
Mokré louky3415
Suché lesní lemy1001
Mezofilní louky2002
Suché doubravy0112
Stinné skály nižších poloh1705
Okraje silnic13258
Vlhké lesní lemy2563
Suché louky2417122
Lesy33363646
Rašeliniště6759
Interiéry budov1102
Ostatní pole4124
Úhory1012
Skalní stepi na vápenci6308
Horské bučiny0101
Porosty borůvek1103
Rašelinné bory2003
Mokřadní vrbiny1001
Pastviny8114
Močály1001
Kamenolomy1203
Louky a pastviny0112
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Haldy a výsypky1007
Písčiny0102
Obhospodařované pozemky1001
Slaniska4204
Mokřadní olšiny1001
Horské smrčiny1002
Luční ostřicové mokřady0111
Ovocné sady s luční vegetací2002
Kamenité suti nižších poloh1202
Acidofilní bory7115
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Polní biotopy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy