Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 4x 277x 80x 364x

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka bělovlasá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy364 nálezů, 151 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Martin Vašíček
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (364 použitých nálezů)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač1101
Individuální sběr4137748
Zemní past1215292142
Smyk94112
Neurčeno59391101
Prosev18261930
Eklektor2344926
Sklepávání5224
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (364 použitých nálezů)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály1101
Acidofilní teplomilné doubravy1001
Lesní okraje1210217
Výsadby listnáčů0101
Paseky0101
Výsadby jehličnanů0101
Louky5427
Xerotermní travinobylinná společenstva6709
Neurčeno663789115
Křoviny a skupiny stromů mimo les2102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Dubohabřiny1201
Lužní lesy nížin0101
Suťové lesy2102
Suché lesní lemy1001
Mezofilní louky1001
Suché doubravy0101
Pískovcová skalní města1403
Cesty, silnice13258
Bylinný lem lesa2563
Xerotermy na jiných podkladech2417122
Lesy33363646
Vrchoviště1604
Interiéry budov1102
Polní cesta3123
Kulturní lesy715149
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech6308
Reliktní bory na skalních podkladech4706
Horské buko-jedlové lesy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1103
Rašelinné březiny a bory2003
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2001
Kosodřevina1001
Pastviny1001
Vlhké louky3314
Močály1001
Kamenolom1203
Louky a pastviny0112
Porosty vysokých ostřic0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Smrkové monokultury4026
Haldy a výsypky1007
Lesní paseky0101
Skály nižších a středních výšek0302
Mezofilní louky1001
Trnkové křoviny0101
Písečné přesypy0102
Rašeliniště a slatiniště5155
Pole1001
Polní úhory0011
Obhospodařované pozemky1001
Slaniska4204
Polní meze7113
Lužní lesy1001
Bažinné olšiny1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Slatiniště0111
Ovocné sady2002
Kamenité sutě1202
Acidofilní bory7115
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5105
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Borové monokultury2103
Horské smrčiny1001
Floristicky pestré křoviny0001
Rákosiny, orobincové porosty1001
Kultury listnáčů4101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Polní biotopy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy