Kvadráty: 5768
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 12x 12x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 63x 63x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 11x 11x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 28x 28x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 3x 3x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 13x 13x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 3x 3x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 22x 22x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 16x 16x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 5x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 1x 4x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 4x 4x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 2x 2x
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 3x 3x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 5x 5x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 3x 3x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 21x 21x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 11x 11x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 3x 3x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 5x 5x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 4x 4x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 21x 21x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria nivosa Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 5x 5x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 7x 7x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 26x 26x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 4x 4x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus perforatus Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 20x 20x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 8x 8x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 21x 21x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 5x 5x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 42x 42x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 15x 15x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 3x 3x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 1x 10x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 1x 5x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 4x 4x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 3x 3x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 10x 10x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 17x 17x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 5x 5x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 9x 9x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 3x 1x 4x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Scotargus pilosus Scotargus pilosus Simon, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 4x 4x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 13x 1x 14x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 20x 20x
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 6x 6x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 6x 6x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 16x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 27x 27x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 37x 37x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 9x 9x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 4x 4x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 21x 21x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 24x 24x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 7x 7x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 13x
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 2x 6x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 9x 9x
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 5x 5x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 5x 5x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus gallicus Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1081 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 8 4 0 10
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 261 27 138 59
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 8 0 9
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 45 11 13 26
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 11 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 7 5 1 9
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 29 9 0 16
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 41 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 8 0 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 11 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2 2 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 5 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 3 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 23 19 7 20
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 9 2 22 10
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 3 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 2 15 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 6 0 0 5
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 5 1 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 31 12 2 21
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 1 0 5
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 11 0 0 7
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 3 22 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 5 1 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 84 27 1 25
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 0 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 45 20 1 19
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 3 0 4
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 10 9 0 8
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 67 30 0 21
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 4 2 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 17 4 0 7
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 16 7 0 14
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 3 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 120 82 3 39
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 1 1 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 3 1 1 5
Erigone atra Blackwall, 1833 14 7 0 14
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 3 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 4 2 0 6
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 1 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 2 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 2 36 6
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 7 3 0 7
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 14 3 0 8
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 4
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2 4 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 7 8 0 5
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 2 1 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 2 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Scotargus pilosus Simon, 1913 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 4 0 0 4
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 10 7 0 11
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 3 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 24 38 0 19
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 1 0 4
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 2 0 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 13 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 1 25 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 27 15 0 14
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 82 35 0 27
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 19 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 71 33 105 36
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 0 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 31 1 0 9
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 46 11 0 9
Trochosa robusta (Simon, 1876) 3 2 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 25 31 1 21
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 127 20 97 21
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 2 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 8 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 1 0 4
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 3 0 5
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 5 212 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 6 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 86 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 3 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 4 0 9
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 3 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 2 3
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 12 30 12
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 3 2 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 3 1 0 4
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 6 3 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 5 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 3 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 41 7 6
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 3 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 4 0 4
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 11 6 1 11
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 8 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 9 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 7 7 9
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 26 60 19 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 13 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 3 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 4 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 9 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 6 0 4
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 10 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 8 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 36 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 3 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 13 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 2 0 3
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 41 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 3 6 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 12 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 10 30 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 5 0 4
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 22 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 20 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 45 64 12 14
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 3 8 8
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 15 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 8 0 4
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 4 5 0 5
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 6 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1081 použitých nálezů)
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 4 3 0 6
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 113 16 0 30
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 26 5 0 13
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 3 0 7
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 6 0 5
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2 2 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 5 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 5 5 12
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 5 1 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 30 10 2 18
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 3
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 7 0 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 79 25 1 19
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 43 20 1 17
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 3 0 4
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 2 0 4
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 56 23 0 14
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 3 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 14 1 0 4
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 16 7 0 14
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 21 14 0 16
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 0 1 4
Erigone atra Blackwall, 1833 11 5 0 9
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 4 2 0 6
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 7 8 0 5
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 4 0 0 4
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 3 0 6
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 9 14 0 8
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 2 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 71 31 0 19
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 34 18 0 20
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 0 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 31 1 0 9
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 46 11 0 9
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 6 1 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 66 11 3 8
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 4
Robertus scoticus Jackson, 1914 2 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 2 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 138 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 7 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 13 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 11 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 4 0 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 9 0 7
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 41 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 30 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 4 0 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 11 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 3 0 0 3
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 5 10 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 36 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 15 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 3 0 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 22 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 3 3 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 5 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 8 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 1 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 3 5 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 13 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 2 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 2 0 3
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 33 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 41 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 8 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 5 0 6
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 2 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 7 15 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 1 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 13 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 25 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 5 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 19 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 105 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 3 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 19 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 84 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 3 6 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 6 0 5
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 8 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 12 3
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 8 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 8 0 6
Meta menardi (Latreille, 1804) 10 30 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 6 0 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 6 7 204 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 6 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 86 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 13 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 3 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 22 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 4 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 12 2 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 5 9 0 5
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 3 0 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 3 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 16 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 3 22 4
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 3 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 1 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 2 3 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 39 7 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 1 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 3 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 0 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 14 11 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 7 0 6
Trochosa robusta (Simon, 1876) 3 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 12 3 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 2 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 3 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 8 12 0 6
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 21 54 19 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 4 3
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 4 1 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 49 5 0 8
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 6 0 2 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 5 0 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 7 0 4
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 11 2 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 67 50 3 15
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 1 0 3
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 5 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 42 58 12 11
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Porrhomma egeria Simon, 1884 2 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 7 0 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 2 0 4
Robertus scoticus Jackson, 1914 2 5 0 3
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 70 4 0 7
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 2 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 22 4 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 7 0 3
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 5 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 35 21 0 7
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 8 2 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 3 6 0 4
Scotargus pilosus Simon, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 10 5 0 7
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 8 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 5 8 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 23 0 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 27 2 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 3 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 23 5 3 7
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 24 5 0 8
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 5 3 1 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 1 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 3 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 37 4 6 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 3 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2 3 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 8 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 6 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 15 1
 SamciSamiceMláďataNálezy