Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 192x 8x 200x

Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978)

České jménoplachetnatka Svatoňova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy200 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler & Buchar 1993
Poslední nález 2008 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast(Meso), Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumUnderground, Ground layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-1500

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (194 použitých nálezů)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4681812172
Individuální sběr948014
Prosev83507
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (165 použitých nálezů)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité sutě201157057
Horské biotopy1001
Horské buko-jedlové lesy3206
Rašelinné březiny a bory1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Kultury jehličnanů3104
Borové monokultury12002
Lesy6004
Pískovcová skalní města2617017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4507
Kulturní lesy4003
Propast6302
Jeskyně1604
Lesní paseky2105
Horské smrčiny372011
Suťové a roklinové lesy2001
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2012013
Acidofilní bory1101
Vrchoviště5514012
Smrkové monokultury11102
Podmáčené smrčiny13304
Skalní a suťové biotopy1202
Kultury listnáčů3101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2601
Květnaté bučiny0301
Acidofilní bukové bučiny0201
Rašeliniště a slatiniště1001
 SamciSamiceMláďataNálezy