Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 192× 200×

Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978)

České jménoplachetnatka Svatoňova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy200 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler & Buchar 1993
Poslední nález 2008 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast(Meso), Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumUnderground, Ground layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška250-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (200 použitých nálezů)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4681812172
Individuální sběr948014
Neurčeno71106
Prosev83507
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (200 použitých nálezů)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7735235
Kamenité suti nižších poloh201157057
Horské biotopy1001
Horské bučiny3206
Rašelinné bory1001
Horské smrčiny373012
Výsadby jehličnanů302011
Lesy6004
Stinné skály nižších poloh2617017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4507
Jeskyně7906
Paseky2105
Suťové a roklinové lesy2001
alpínské trávníky2012013
Acidofilní bory1101
Rašeliniště5614013
Podmáčené smrčiny13304
Skalní a suťové biotopy1202
Výsadby listnáčů3101
Porosty borůvek2601
Bučiny nižších poloh0502
 SamciSamiceMláďataNálezy