Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 43× 46×

Gonatium rubens (Blackwall, 1833)

České jménopavučenka rubínová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy46 nálezů, 19 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2019 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-1100

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk16012
Prosev0905
Neurčeno51707
Zemní past810018
Sklepávání4503
Individuální sběr0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů0201
Úhory0301
Rašeliniště1133016
Porosty borůvek0201
Lesy0202
Neurčeno1205
Podmáčené smrčiny2101
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Pastviny0101
Paseky3201
Ostatní pole0101
Močály1001
Louky00011
Mokré louky0003
 SamciSamiceMláďataNálezy