Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 334× 21× 361×

Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménoplachetnatka montánní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy361 nálezů, 53 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare probably
Nadm. výška350-1550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (361 použitých nálezů)
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past215810220295
Prosev3806
Individuální sběr1013012
Neurčeno1632041
Smyk2503
Sklepávání2102
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (361 použitých nálezů)
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6484390131
Bylinné porosty břehů0101
Horské smrčiny704152031
Lesy1927018
Rašeliniště21098036
Lesní okraje2103
Horské bučiny306011
Horské biotopy23310609
Louky0105
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Výsadby jehličnanů2212013
Skály a sutě v horách1001
Přirozené lesy0003
Haldy a výsypky0001
Stinné skály nižších poloh3305
Kamenité suti nižších poloh3305
Břehy tekoucích vod0101
Jeskyně2103
Širokolisté horské nivy139125028
Paseky5726021
alpínské trávníky2117013
Podmáčené smrčiny7652010
Mokré louky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů18206
Skalní a suťové biotopy1101
Horská vřesoviště0301
Porosty borůvek1502
 SamciSamiceMláďataNálezy