Kvadráty: 7354
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 1x 3x
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený 2x 2x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 10x 10x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 3 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 16 6 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (53 použitých nálezů)
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 8 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 4 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 4 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 4 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 3 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 16 9 0 4
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020