Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený 12× 18×

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757)

České jménoslíďák dřevomilný
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy18 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. [bm.]
Fytogeografická oblastOreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
Stratum(Ground layer), Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška550-1200

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice; Křižák Araneus saevus mimo Šumavu?; Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerk, 1757) v CHKO Blanský les; Nová lokalita snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Karlovarském kraji; Co to je? A začala detektivka; Bájná Millerova skálovka konečně nafocena!; Inventarizace 2019; Manuál k vkládání dat do nálezové databáze České arachnologické společnosti; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VI: rod Agenioideus; Vejminek u zápřednice; Zoologické dny Olomouc 2020; Pracovní setkání k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 146 a 147; Pokyny pro autory

In April 2020, I observed one adult and several juvenile specimens on laying Fagus trunks in Blanský les Forest. It seems that this species is spreading also to localities outside large protected areas.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr09610
Fotografie1001
Smyk1301
Zemní past2555
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje0112
Podmáčené smrčiny0101
Neurčeno1002
Horské smrčiny2303
Ovocné sady s luční vegetací0101
Paseky19107
Rašeliniště0101
Lesní cesta0101
 SamciSamiceMláďataNálezy